Tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024 mang đến bình an may mắn

1. Những tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024 hợp

Nên chọn tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024 như thế nào? Năm 2023 sắp hết, cùng nhìn về tương lai và tìm hiểu tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024 để có một năm mới tài lộc vẹn toàn. Người sinh năm 1975 có Thiên can Ất và Địa chi Mão. Các tuổi có Thiên Can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với tuổi Ất Mão năm 2024 bao gồm:

2. Những tuổi xông đất KỴ với tuổi Ất Mão 1975 năm 2024

Bên cạnh biết các tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024, cũng cần quan tâm đến những tuổi kỵ để tránh những trường hợp ngoài ý muốn xảy ra.

Cụ thể những tuổi này bao gồm:

 • Ất Tỵ 1965

 • Tân Sửu 1961

 • Giáp Dần 1974

 • Bính Thìn 1976

 • Quý Hợi 1983

 • Bính Dần 1986

 • Bính Tý 1996

 • Canh Thìn 2000

 • Bính Ngọ 1966

 • Quý Mão 1963

3. Phân tích độ phù hợp các tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975

Tuy có 10 tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024 phù hợp, nhưng cấp độ tương hợp của mỗi năm tuổi với tuổi Ất Mão là khác nhau. Các mức độ phù hợp này được phân tích cụ thể như sau:

3.1. Tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024: Kỷ Hợi – 1959

 • Ngũ hành gia chủ là Thủy tương sinh với tuổi xông là Mộc vì Thủy sinh Mộc – Ngũ hành với gia chủ rất hợp.
 • Ngũ hành năm Giáp Thìn 2024 là Hỏa tương sinh với ngũ hành tuổi xông là Mộc vì Mộc sinh Hỏa – Ngũ hành với năm 2024 rất hợp.
 • Thiên can của gia chủ là Ất xung khắc với thiên can tuổi xông nhà là Kỷ – Thiên can với gia chủ không hợp.
 • Thiên can năm 2024 là Giáp tương hợp với thiên can tuổi xông nhà là Kỷ – Thiên can với năm 2024 rất hợp.
 • Địa chi của gia chủ là Mão đạt Tam Hợp (Mùi Mão Hợi) với địa chi tuổi xông nhà là Hợi – Địa chi với chủ nhà rất hợp.
 • Địa chi của năm 2024 là Thìn không hợp không xung với địa chi tuổi xông nhà là Hợi – Địa chi phù hợp với năm 2024.

Kết luận tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024: Đạt 16/20 điểm, mức độ PHÙ HỢP đạt mức Tốt

3.2. Tuổi xông đất Canh Thân – 1980

 • Ngũ hành gia chủ là Thủy tương sinh với tuổi xông là Mộc vì Thủy sinh Mộc – Ngũ hành với gia chủ rất hợp.
 • Ngũ hành năm Giáp Thìn 2024 là Hỏa tương sinh với ngũ hành tuổi xông là Mộc vì Mộc sinh Hỏa – Ngũ hành với năm 2024 rất hợp.
 • Thiên can của gia chủ là Ất tương hợp với thiên can tuổi xông nhà là Canh – Thiên can với gia chủ rất hợp.
 • Thiên can năm 2024 là Giáp trực xung với thiên can tuổi xông nhà là Canh – Thiên can với năm 2024 không hợp.
 • Địa chi của gia chủ là Mão không xung không hợp với địa chi tuổi xông nhà là Thân – Địa chi phù hợp với chủ nhà.
 • Địa chi của năm 2024 là Thìn đạt tam hợp (Thân Tý Thìn) với địa chi tuổi xông nhà là Thân – Địa chi với năm 2024 rất hợp.

Kết luận: Đạt 16/20 điểm, mức độ PHÙ HỢP đạt mức Tốt

3.3. Tuổi xông đất Canh Dần – 1950

 • Ngũ hành gia chủ là Thủy tương sinh với tuổi xông là Mộc vì Thủy sinh Mộc – Ngũ hành với gia chủ rất hợp.
 • Ngũ hành năm Giáp Thìn 2024 là Hỏa tương sinh với ngũ hành tuổi xông là Mộc vì Mộc sinh Hỏa – Ngũ hành với năm 2024 rất hợp.
 • Thiên can của gia chủ là Ất tương hợp với thiên can tuổi xông nhà là Canh – Thiên can với gia chủ rất hợp.
 • Thiên can năm 2024 là Giáp trực xung với thiên can tuổi xông nhà là Canh – Thiên can với năm 2024 không hợp.
 • Địa chi của gia chủ là Mão không xung không hợp với địa chi tuổi xông nhà là Dần – Địa chi phù hợp với chủ nhà.
 • Địa chi của năm 2024 là Thìn không xung không hợp với địa chi tuổi xông nhà là Dần – Địa chi phù hợp với năm 2024.

Kết luận: Đạt 14/20 điểm, mức độ phù hợp đạt mức khá

3.4. Tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024: Nhâm Tý – 1972

 • Ngũ hành gia chủ là Thủy tương sinh với tuổi xông là Mộc vì Thủy sinh Mộc – Ngũ hành với gia chủ rất hợp.
 • Ngũ hành năm Giáp Thìn 2024 là Hỏa tương sinh với ngũ hành tuổi xông là Mộc vì Mộc sinh Hỏa – Ngũ hành với năm 2024 rất hợp.
 • Thiên can của gia chủ là Ất không xung không hợp với thiên can tuổi xông nhà là Nhâm – Thiên can phù hợp với gia chủ.
 • Thiên can năm 2024 là Giáp không xung không hợp với thiên can tuổi xông nhà là Nhâm – Thiên can phù hợp với năm 2024.
 • Địa chi của gia chủ là Mão vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý Ngọ Mão Dậu) với địa chi tuổi xông nhà là Tý – Địa chi với chủ nhà không hợp.
 • Địa chi của năm 2024 là Thìn đạt Tam Hợp (Thân Tý Thìn) với địa chi tuổi xông nhà là Tý – Địa chi với năm 2024 rất hợp.

Kết luận: Đạt 14/20 điểm, mức độ phù hợp đạt mức khá

Xem thêm: Xem Tuổi Xông Đất Cho Gia Chủ Sinh Năm 1974 Và Những Lý Giải Thú Vị

3.5. Tuổi xông đất Kỷ Tỵ – 1989

 • Ngũ hành gia chủ là Thủy tương sinh với tuổi xông là Mộc vì Thủy sinh Mộc – Ngũ hành với gia chủ rất hợp.
 • Ngũ hành năm Giáp Thìn 2024 là Hỏa tương sinh với ngũ hành tuổi xông là Mộc vì Mộc sinh Hỏa – Ngũ hành với năm 2024 rất hợp.
 • Thiên can của gia chủ là Ất trực xung với thiên can tuổi xông nhà là Kỷ – Thiên can với gia chủ không hợp.
 • Thiên can năm 2024 là Giáp tương hợp với thiên can tuổi xông nhà là Kỷ – Thiên can với năm 2024 rất hợp.
 • Địa chi của gia chủ là Mão không xung không hợp với địa chi tuổi xông nhà là Tỵ – Địa chi phù hợp với chủ nhà.
 • Địa chi của năm 2024 là Thìn không xung không hợp với địa chi tuổi xông nhà là Tỵ – Địa chi phù hợp với năm 2024.

Kết luận: Đạt 14/20 điểm, mức độ phù hợp đạt mức khá

3.6. Tuổi xông đất Nhâm Ngọ – 2002

 • Ngũ hành gia chủ là Thủy tương sinh với tuổi xông là Mộc vì Thủy sinh Mộc – Ngũ hành với gia chủ rất hợp.
 • Ngũ hành năm Giáp Thìn 2024 là Hỏa tương sinh với ngũ hành tuổi xông là Mộc vì Mộc sinh Hỏa – Ngũ hành với năm 2024 rất hợp.
 • Thiên can của gia chủ là Ất không xung không hợp với thiên can tuổi xông nhà là Nhâm – Thiên can phù hợp với gia chủ.
 • Thiên can năm 2024 là Giáp không xung không khắc với thiên can tuổi xông nhà là Nhâm – Thiên can phù hợp với năm 2024.
 • Địa chi của gia chủ là Mão phạm Tứ Hành Xung (Tý Ngọ Mão Dậu) với địa chi tuổi xông nhà là Ngọ – Địa chi với chủ nhà không hợp.
 • Địa chi của năm 2024 là Thìn không xung không hợp với địa chi tuổi xông nhà là Ngọ – Địa chi phù hợp với năm 2024.

Kết luận: Đạt 13/20 điểm, mức độ phù hợp đạt mức khá

3.7. Tuổi xông đất Quý Mùi – 2003

 • Ngũ hành gia chủ là Thủy tương sinh với tuổi xông là Mộc vì Thủy sinh Mộc – Ngũ hành với gia chủ rất hợp.
 • Ngũ hành năm Giáp Thìn 2024 là Hỏa tương sinh với ngũ hành tuổi xông là Mộc vì Mộc sinh Hỏa – Ngũ hành với năm 2024 rất hợp.
 • Thiên can của gia chủ là Ất tương sinh với thiên can tuổi xông nhà là Quý – Thiên can với gia chủ rất hợp.
 • Thiên can năm 2024 là Giáp tương sinh với thiên can tuổi xông nhà là Quý – Thiên can phù hợp với năm 2024.
 • Địa chi của gia chủ là Mão đạt Tam Hợp (Hợi Mão Mùi) với địa chi tuổi xông nhà là Mùi – Địa chi với chủ nhà rất hợp.
 • Địa chi của năm 2024 là Thìn phạm Tứ Hành Xung (Thìn Tuất Sửu Mùi) với địa chi tuổi xông nhà là Mùi – Địa chi với năm 2024 không hợp.

Kết luận: Đạt 13/20 điểm, mức độ phù hợp đạt mức khá

3.8. Tuổi xông đất Mậu Tuất – 1958

 • Ngũ hành gia chủ là Thủy tương sinh với tuổi xông là Mộc vì Thủy sinh Mộc – Ngũ hành với gia chủ rất hợp.
 • Ngũ hành năm Giáp Thìn 2024 là Hỏa tương sinh với ngũ hành tuổi xông là Mộc vì Mộc sinh Hỏa – Ngũ hành với năm 2024 rất hợp.
 • Thiên can của gia chủ là Ất không xung không hợp với thiên can tuổi xông nhà là Mậu – Thiên can phù hợp với gia chủ.
 • Thiên can năm 2024 là Giáp trực xung với thiên can tuổi xông nhà là Mậu – Thiên can với năm 2024 không hợp.
 • Địa chi của gia chủ là Mão đạt Lục Hợp (Tuất hợp Mão) với địa chi tuổi xông nhà là Tuất – Địa chi với chủ nhà rất hợp.
 • Địa chi của năm 2024 là Thìn phạm Tứ Hành Xung (Thìn Tuất Sửu Mùi) và Lục Xung (Tuất xung Thìn) với địa chi tuổi xông nhà là Tuất – Địa chi với năm 2024 không hợp.

Kết luận: Đạt 12/20 điểm, mức độ phù hợp đạt mức trung bình

3.9. Tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024: Đinh Hợi – 1947

 • Ngũ hành gia chủ là Thủy xung khắc với tuổi xông là Thổ vì Thổ khắc Thủy – Ngũ hành với gia chủ không hợp.
 • Ngũ hành năm Giáp Thìn 2024 là Hỏa tương sinh với ngũ hành tuổi xông là Thổ vì Hỏa sinh Thổ – Ngũ hành với năm 2024 rất hợp.
 • Thiên can của gia chủ là Ất không xung không hợp với thiên can tuổi xông nhà là Đinh – Thiên can phù hợp với gia chủ.
 • Thiên can năm 2024 là Giáp không xung không khắc với thiên can tuổi xông nhà là Đinh – Thiên can phù hợp với năm 2024.
 • Địa chi của gia chủ là Mão đạt Tam Hợp (Hợi Mão Mùi) với địa chi tuổi xông nhà là Hợi – Địa chi với chủ nhà rất hợp.
 • Địa chi của năm 2024 là Thìn không xung không hợp với địa chi tuổi xông nhà là Hợi – Địa chi phù hợp với năm 2024.

Kết luận: Đạt 12/20 điểm, mức độ phù hợp đạt mức trung bình

Xem thêm: Tuổi Xông Đất Cho Gia Chủ Sinh Năm 1985 Vào Năm Mới 2024

3.10. Tuổi xông đất Tân Mão – 1951

 • Ngũ hành gia chủ là Thủy tương sinh với tuổi xông là Mộc vì Thủy sinh Mộc – Ngũ hành với gia chủ rất hợp.
 • Ngũ hành năm Giáp Thìn 2024 là Hỏa tương sinh với ngũ hành tuổi xông là Mộc vì Mộc sinh Hỏa – Ngũ hành với năm 2024 rất hợp.
 • Thiên can của gia chủ là Ất trực xung với thiên can tuổi xông nhà là Tân – Thiên hợp với gia chủ không phù hợp.
 • Thiên can năm 2024 là Giáp không xung không khắc với thiên can tuổi xông nhà là Tân – Thiên can phù hợp với năm 2024.
 • Địa chi của gia chủ là Mão không xung không hợp với địa chi tuổi xông nhà là Mão – Địa chi phù hợp với chủ nhà.
 • Địa chi của năm 2024 là Thìn phạm Lục Hại (Mão hại Thìn) với địa chi tuổi xông nhà là Mão – Địa chi với năm 2024 không hợp.
 • Kết luận: Tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024 Tân Mão đạt 12/20 điểm, mức độ phù hợp đạt mức trung bình.

Thông qua bài viết trên, chúng ta đã tìm ra được tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1975 năm 2024 gồm những tuổi nào. Tuy nhiên, việc lựa chọn tuổi hợp để xông nhà chỉ mang tính tương đối, vì còn có có những yếu tố chuyên sâu hơn phù hợp với tử vi mỗi người. Nhiều trường hợp hai người tuổi xung nhau nhưng lại được sao hoài giải trong tử vi nên có thể chuyển khắc thành hợp.