Xem bói ngày sinh phú quý theo Bát tự, ai là người được phúc khí bao bọc?

Bói ngày sinh phú quý theo Bá Tử, ai được phúc khí vây quanh?

Viết một bình luận