Vị Trí Xuất Hiện Trái Ác Quỷ Từng Đảo Ở Sea 2 Trong Blox Fruit

Biển 2 là biển thứ hai trong Blox Fruit, là khu vực rộng lớn và nguy hiểm hơn Biển 1, với nhiều kẻ thù mạnh hơn và nhiệm vụ khó khăn hơn. Để đến Biển 2, bạn cần đạt cấp 700 và hoàn thành nhiệm vụ “Cuộc vượt ngục của tù nhân”. Nếu bạn quan tâm Trái ác quỷ nào xuất hiện ở Sea 2? Vị trí xuất hiện của Trái ác quỷ trên mỗi hòn đảo ở Biển 2 trong Blox Fruit cũng như tỷ lệ xuất hiện của từng loại trái ác quỷ mời bạn tham khảo bên dưới.

Vị trí của Trái ác quỷ trên mỗi hòn đảo ở Biển 2 trong Blox Fruit

Vị trí của Trái ác quỷ trên mỗi hòn đảo ở Biển 2 trong Blox Fruit

Sea 2 trong Blox Fruit là gì?

Sea 2 trong Blox Fruit là một khu vực mới được thêm vào game trong bản cập nhật Sea 2. Đó là một khu vực rộng lớn và nguy hiểm hơn Biển 1, với nhiều kẻ thù mạnh hơn và những nhiệm vụ khó khăn hơn. Để đến Biển 2, bạn cần đạt cấp 700 và hoàn thành nhiệm vụ “Cuộc vượt ngục của tù nhân”.

Sea 2 là nơi tuyệt vời để tìm trái ác quỷ và các vật phẩm quý hiếm. Bạn cũng có thể tìm thấy nhiều nhiệm vụ và hoạt động mới trong Sea 2, chẳng hạn như Sea 2 Raid và Sea 2 Boss.

Biển 2: Trái ác quỷ nào xuất hiện trong Blox Fruit?

Ở Sea 2, nhiều loại trái ác quỷ khác nhau xuất hiện trong Blox Fruit, bao gồm: Trái ác quỷ tự nhiên: Đây là loại trái ác quỷ phổ biến nhất và có thể tìm thấy ở hầu hết các khu vực của Sea 2. Một số trái ác quỷ tự nhiên phổ biến nhất bao gồm :

 • Phật: Trái ác quỷ này cho phép người dùng biến thành một bức tượng khổng lồ và có sức mạnh vô song.
 • Nọc độc: Trái ác quỷ này cho phép người dùng tạo và điều khiển chất độc.
 • Bóng tối: Trái ác quỷ này cho phép người dùng biến thành bóng tối và điều khiển bóng tối.

Trái ác quỷ hiếm: Đây là loại trái ác quỷ hiếm hơn và chỉ có thể tìm thấy ở một số khu vực nhất định của Biển 2. Một số trái ác quỷ hiếm phổ biến nhất bao gồm:

 • Điều khiển: Trái ác quỷ này cho phép người dùng điều khiển các vật thể xung quanh.
 • Ánh sáng: Trái ác quỷ này cho phép người dùng biến thành ánh sáng và điều khiển ánh sáng.
 • Băng: Trái ác quỷ này cho phép người dùng biến thành băng và điều khiển băng.

Trái ác quỷ huyền thoại: Đây là loại Trái ác quỷ hiếm nhất và chỉ có thể tìm thấy ở một số khu vực nhất định của Biển 2. Một số Trái ác quỷ huyền thoại phổ biến nhất bao gồm:

 • Magma: Trái ác quỷ này cho phép người dùng biến thành dung nham và điều khiển dung nham.
 • Rumble: Trái ác quỷ này cho phép người dùng tạo và điều khiển sóng xung kích.
 • Bom: Trái ác quỷ này cho phép người dùng tạo và điều khiển bom.

Vị trí của Trái ác quỷ trên mỗi hòn đảo ở Biển 2 trong Blox Fruit

Vị trí của trái ác quỷ ở Sea 2 trong Blox Fruit là ngẫu nhiên nhưng chúng thường xuất hiện ở những khu vực có độ nguy hiểm cao hơn. Dưới đây là một số địa điểm phổ biến để tìm trái ác quỷ ở Biển 2: Đảo Băng:

 • Khu vực bí mật của người chơi cấp cao
 • Điểm sinh sản ở Thành phố băng
 • Điểm sinh sản trong Rừng Băng
 • Điểm sinh sản của Núi Băng

Đảo Rumble:

 • Khu vực bí mật của người chơi cấp cao
 • Điểm sinh sản ở Thành phố Rumble
 • Điểm sinh sản trong Rừng Rumble
 • Điểm sinh sản ở Rumble Mountain

Đảo tối:

 • Khu vực bí mật của người chơi cấp cao
 • Điểm sinh sản ở Thành phố bóng tối
 • Điểm sinh sản trong Rừng Tối
 • Điểm sinh sản của Dark Mountain

Đảo bom:

 • Khu vực bí mật của người chơi cấp cao
 • Điểm sinh sản ở Thành phố bom
 • Điểm sinh sản trong Rừng Bom
 • Điểm sinh sản của Bomb Mountain

Lưu ý đây chỉ là một số địa điểm phổ biến để tìm trái ác quỷ, trái ác quỷ vẫn có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên bản đồ. Ngoài ra, bạn có thể mua trái ác quỷ từ NPC Blox Fruit Dealer ở Sea 2. Trái ác quỷ ở Sea 2 có thể được tìm thấy dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm:

 • Trái ác quỷ tự nhiên: Đây là loại Trái ác quỷ phổ biến nhất và có thể tìm thấy ở hầu hết các khu vực của Biển 2.
 • Trái ác quỷ hiếm: Đây là loại trái ác quỷ hiếm hơn và chỉ có thể tìm thấy ở một số khu vực nhất định của Biển 2.
 • Trái ác quỷ huyền thoại: Đây là trái ác quỷ hiếm nhất và chỉ có thể tìm thấy ở một số khu vực nhất định của Biển 2.

Tỷ lệ xuất hiện trái ác quỷ biển 2 trong trái Blox

Dựa vào tỷ lệ trái ác quỷ xuất hiện ở Sea 2 trong Blox Fruit như sau:

 • Trái ác quỷ tự nhiên: 25%
 • Trái ác quỷ hiếm: 15%
 • Trái ác quỷ huyền thoại: 5%

Lưu ý đây chỉ là tỉ lệ xuất hiện, trái ác quỷ vẫn có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên đảo.

Trên đây là chi tiết về vị trí của trái ác quỷ xuất hiện ở Biển 2 trong Blox Fruit cũng như các loại trái ác quỷ xuất hiện ở Biển 2. Có một điều chắc chắn là nó ngẫu nhiên nhưng chúng thường xuất hiện ở những khu vực khác nhau. những khu vực có mức độ nguy hiểm cao hơn. Chúc may mắn!

Viết một bình luận