Vì sao con người cần học tập và khám phá lịch sử suốt đời

Với giải Câu hỏi trang 10 Lịch sử lớp 10 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Lịch sử 10. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Lịch sử lớp 10 Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống

Câu hỏi trang 10 Lịch sử 10: Vì sao con người cần học tập và khám phá lịch sử suốt đời?

Phương pháp giải:

B1: Đọc mục II-1 trang 10 SGK.

B2: Các từ khóa cần chú ý: cập nhật, phát triển, tự tin, biến đổi, cơ hội nghề nghiệp

Trả lời:

Con người cần học tập và khám phá lịch sử suốt đời là vì những lý do sau:

– Là điều kiện quan trọng giúp mỗi người cập nhật và mở rộng tri thức, phát triển và hoàn thiện kĩ năng.

– Tăng cường khả năng tự tin ứng phó với những biến đổi ngày càng nhiều của đời sống.

– Giúp con người nắm bắt tốt những cơ hội nghề nghiệp, việc làm, đời sống,…

Xem thêm lời giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu hỏi trang 9 Lịch sử 10: Tri thức lịch sử có vai trò như thế nào đối với mỗi cá nhân và xã hội?…

Câu hỏi 1 trang 10 Lịch sử 10: Theo em, quá khứ có mối quan hệ như thế nào với hiện tại và tương lai? Những bài học kinh nghiệm trong lịch sử có giá trị như thế nào?…

Câu hỏi 2 trang 10 Lịch sử 10: Em hãy tìm hiểu và cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh dự báo những gì trong Di chúc…

Câu hỏi trang 12 Lịch sử 10: Tri thức lịch sử là gì? Vì sao khi nghiên cứu lịch sử phải thu thập thông tin, sử liệu?…

Câu hỏi trang 12 Lịch sử 10: Hãy kể tên một số tri thức lịch sử, bài học lịch sử em tiếp nhận trong quá trình học tập môn lịch sử đã được em vận dụng vào thực tiễn…

Luyện tập trang 13 Lịch sử 10: Tri thức lịch sử có vai trò và ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân và xã hội? Nêu ví dụ chứng minh…

Vận dụng trang 13 Lịch sử 10: Tìm hiểu một di tích lịch sử ở địa phương và nêu suy nghĩ của em về giá trị của di sản này đối với cuộc sống hôm nay và mai sau…

Xem thêm các bài giải SGK Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 1: Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử

Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống

Bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học khác

Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại

Bài 5: Khái quát lịch sử văn minh thế giới cổ – trung đại