Càng lên cao nhiệt độ càng giảm vì?

Video vì sao càng lên cao nhiệt độ càng giảm

Câu hỏi:

Càng lên cao nhiệt độ càng giảm vì?

A. càng lên cao không khí càng loãng, bức xạ sóng dài mặt đất càng giảm.

B. càng lên cao không khí càng loãng, bức xạ mặt trời càng giảm.

C. càng lên cao lượng mưa càng lớn làm giảm nhiệt

D. càng lên cao gió thổi càng mạnh nên càng lạnh.

Đáp án đúng A.

Càng lên cao nhiệt độ càng giảm vì càng lên cao không khí càng loãng, bức xạ sóng dài mặt đất càng giảm, mặt đất và không khí chính là những nơi hấp thụ ánh sáng mạnh nhất, càng lên cao không khí càng loãng, tức là sự hấp thu ánh sáng càng giảm, vì vậy, lên cao bạn thấy lạnh hơn so với ở dưới.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Bức xạ mặt trời là các dòng năng lượng và vật chất của mặt trời tới trái đất, được mặt đất hấp thụ 47%, khí quyển hấp thụ 1 phần (19%).

Nhiệt cung cấp chủ yếu cho không khí ở tầng đối lưu là nhiệt của bề mặt trái đất được mặt trời đốt nóng. Góc chiếu lớn nhiệt càng nhiều.

Nhiệt độ của không khí trên Trái Đất được phân bố theo:

Thứ nhất: Phân bố theo vĩ độ địa lí

– Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ xích đạo đến cực (vĩ độ thấp lên cao) do càng lên vĩ độ cao, góc chiếu sáng của Mặt Trời (góc nhập xạ) càng nhỏ dẫn đến lượng nhiệt ít.

– Biên độ nhiệt lại tăng dần (chênh lệch góc chiếu sáng, thời gian chiếu sáng càng lớn).

Thứ hai: Phân bố theo lục địa, đại dương

– Nhiệt độ trung bình năm cao nhất và thấp nhất đều ở lục địa:

+ Cao nhất 300C (hoang mạc Sahara).

+ Thấp nhất -30,20C (đảo Grơnlen).

– Đại dương có biên độ nhiệt nhỏ, lục địa có biên độ nhiệt lớn, do sự hấp thụ nhiệt của đất, nước khác nhau.

– Càng xa đại dương, biên độ nhiệt năm càng tăng do tính chất lục địa tăng dần.

Thứ ba: Phân bố theo địa hình

– Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao, trung bình cứ 100m giảm 0,60C (không khí loãng, bức xạ mặt đất yếu).

– Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ dốc và hướng phơi sườn núi:

+ Sườn cùng chiều, lượng nhiệt ít.

+ Sườn càng dốc góc nhập xạ càng lớn

+ Hướng phơi của sườn núi ngược chiều ánh sáng Mặt Trời, góc nhập xạ lớn, lượng nhiệt nhiều.

– Ngoài ra do tác động của dòng biển nóng, lạnh, lớp phủ thực vật, hoạt động sản xuất của con người.