Sản xuất của cải vật chất là quá trình

vai tro cua san xuat cua cai vat chat 1

Sản xuất của cải vật chất là quá trình như thế nào? Ví dụ về sản xuất của cải vật chất? Trong bài viết dưới đây, Luật Trần và Liên Danh sẽ đưa ra cho bạn những thông tin cơ bản nhất về sản xuất của cải vật chất là quá trình.

Vật chất là gì?

Vật chất là những thứ khách quan như vật thể và trường tạo nên vũ trụ. Chẳng hạn như không khí và nước, thực phẩm và vải bông, than và dầu, thép và đồng, nhôm, các loại sợi tổng hợp, nhựa và các loại sóng năng lượng (như ánh sáng, nhiệt) và trường (điện, từ tính, trọng lực).

Các dạng cao cấp hơn, chẳng hạn như nhóm động vật hoặc cộng đồng của các loài sinh vật khác nhau, hệ sinh thái của sinh vật và môi trường vô cơ, hệ thống hành tinh và vệ tinh đều là vật chất. Tóm lại, trong thế giới, mọi sự tồn tại khách quan xung quanh chúng ta đều là vật chất.

Định nghĩa rộng (định nghĩa triết học): Lênin cho rằng, vật chất là một phạm trù triết học đánh dấu hiện thực khách quan, và thuộc tính duy nhất của vật chất là hiện thực khách quan. Vật chất có những tính chất giống nhau (cái chung) là tính chất thời gian, không gian và số lượng.

Do đó, nó có thể được cảm nhận, nhận thức hoặc sao chép, chụp ảnh và phản ánh bởi ý thức của động vật. Vật chất là một trong những nội dung và thành phần của thế giới, là thực tại khách quan chung của vạn vật, là cái tuyệt đối trừu tượng mà động vật khám phá và rút ra từ các sự vật khác nhau thông qua tư duy của bộ não.

Đồng thời, nó cũng là một thứ cụ thể được thống nhất trong vật chất cơ bản, tức là lượng tử năng lượng. Lượng tử năng lượng và các dạng tiên tiến của nó đều có khối lượng và năng lượng, nghĩa là chúng có tính quy luật của thời gian, không gian và trường, và quy luật định lượng của trường và lực (năng lượng).

Phân tích sản xuất của cải vật chất là quá trình

Thế nào là của cải vật chất?

Trước tiên, ta cần hiểu của cải vật chất là gì? Của cải vật chất được hiểu là những tài sản được sản xuất ra nhằm phục vụ cho đời sống con người, ví dụ như tiền, kim khí quý, đá quý, vàng bạc… Nói cách khác, của cải vật chất giúp con người cải thiện được đời sống, đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của bản thân và nâng cao mức sống. Chính vì lẽ đó mà con người ngày càng cố gắng tích lũy của cải vật chất cho bản thân mình.

Sản xuất của cải vật chất là gì?

Để tồn tại và phát triển, con người phải tiến hành sản xuất. Đó là hoạt động đặc trưng riêng có của con người và xã hội loài người. Sản xuất là hoạt động không ngừng sáng tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu tồn tại và phát triển của con người. Quá trình sản xuất diễn ra trong xã hội loài người chính là sự sản xuất xã hội, tức là sản xuất và tái sản xuất ra đời sống hiện thực, bao gồm ba phương diện không tách rời nhau là sản xuất vật chất, sản xuất tinh thần và sản xuất ra bản thân con người.

Sản xuất của cải vật chất là quá trình mà trong đó con người sử dụng công cụ lao động tác động trực tiếp hoặc gián tiếp vào tự nhiên, cải biến các dạng vật chất của giới tự nhiên để tạo ra của cải xã hội nhằm thỏa mãn nhu cầu tồn tại và phát triển của con người.

Vai trò của sản xuất của cải vật chất

Sản xuất của cải vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội loài người. Vai trò của sản xuất của cải vật chất, trước hết là tiền đề trực tiếp tạo ra tư liệu sinh hoạt của con người nhằm duy trì sự tồn tại và phát triển của con người nói chung cũng như từng cá thể người nói riêng.

Sản xuất của cải vật chất là tiền đề của mọi hoạt động lịch sử của con người. Hoạt động sản xuất của cải vật chất là cơ sở hình thành nên quan hệ kinh tế – vật chất giữa người với người, từ đó hình thành nền các quan hệ xã hội khác – quan hệ giữa người với người về chính trị, pháp luật, đạo đức, tôn giáo… Sản xuất của cải vật chất đã tạo ra các điều kiện, phương tiện bảo đảm cho hoạt động tinh thần của con người và duy trì, phát triển phương thức sản xuất tinh thần của xã hội.

Các Mác đã chỉ rõ: “Việc sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt vật chất trực tiếp… tạo ra một cơ sở, từ đó mà người ta phát triển các thể chế nhà nước, các quan điểm pháp quyền, nghệ thuật và thậm chí cả những quan niệm tôn giáo của con người ta”.

Nhờ sự sản xuất ra của cải vật chất để duy trì sự tồn tại và phát triển của mình, con người đồng thời sáng tạo ra toàn bộ đời sống vật chất và đời sống tinh thần của xã hội với tất cả sự phong phú, phức tạp của nó.

Sản xuất của cải vật chất là yêu cầu khách quan của sự sinh tồn của xã hội. Mọi người trong xã hội đều có nhu cầu tiêu dùng, muốn vậy thì phải sản xuất, bời sản xuất là điều kiện của tiêu dùng. Sản xuất của cải vật chất càng phát triển thì mức tiêu dùng của con người và xã hội càng cao và ngược lại. Bất cứ xã hội nào cũng không thể tồn tại được nếu không tiến hành sản xuất ra của cải vật chất. Trong quá trình sản xuất của cải vật chất, con người không ngừng làm biến đổi tự nhiên, biến đổi xã hội, đồng thời làm biến đổi bản thân mình, sản xuất vật chất không ngừng phát triển.

Sự phát triển của sản xuất vật chất quyết định sự biến đổi, phát triển các mặt của đời sống xã hội, quyết định phát triển xã hội từ thấp đến cao. Mỗi khi sản xuất phát triển đến một giai đoạn mới, cách thức sản xuất của con người thay đổi, kỹ thuật được cải tiến, năng suất lao động nâng cao, quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất thay đổi thì mọi mặt của đời sống xã hội cũng thay đổi theo.

Sản xuất của cải vật chất là điều kiện chủ yếu sáng tạo ra bản thân con người. Nhờ hoạt động sản xuất của cải vật chất mà con người hình thành nên ngôn ngữ, nhận thức, tư duy, tình cảm, đạo đức… Sản xuất vật chất là điều kiện cơ bản, quyết định nhất đối với sự hình thành, phát triển phẩm chất xã hội của con người. Ph. Ăngghen khẳng định:

“… Lao động đã sáng tạo ra bản thân con người”, nhờ lao động sản xuất mà con người vừa tách khỏi tự nhiên, vừa hòa nhập với tự nhiên, cải tạo tự nhiên, sáng tạo ra mọi giá trị vật chất và tinh thần, đồng thời sáng tạo ra chính bản thân con người.

Nguyên lý về vai trò của sản xuất của cải vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội loài người có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng. Để nhận thức và cải tạo xã hội phải xuất phát từ đời sống sản xuất, từ nền sản xuất của cải vật chất xã hội. Xét đến cùng, không thể dùng tinh thần để giải thích đời sống tinh thần; để phát triển xã hội phải bắt đầu từ phát triển đời sống kinh tế – vật chất.

Ví dụ về sản xuất của cải vật chất

– Người thợ may quần áo để phục vụ nhu cầu may mặc

– Người nông dân đi cày ruộng, sản xuất lúa gạo để đáp ứng, phục vụ nhu cầu về lương thực

– Phát minh các loại máy móc phục vụ sản xuất công nghiệp

Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất

Quá trình sản xuất có 3 yếu tố cơ bản như sau:

– Sức lao động:

+ Sức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần được vận dụng trong quá trình sản xuất

+ Sức lao động gồm thể lực và trí lực

+ Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người.

– Đối tượng lao động:

+ Đối tượng lao động là những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người

+ Đối tượng lao động có hai loại:

Loại có sẵn trong tự nhiên, khai thác là dùng được. Loại này là đối tượng của ngành công nghiệp khai thác (Ví dụ: đất, tôm, cá…)

Loại đã trải qua tác động của lao động, được cải biến gọi là nguyên liệu và đối tượng của các ngành công nghiệp chế biến (Ví dụ: sợi để dệt vải, sắt thép để chế tạo máy…)

+ Đối tượng lao động ngày càng đa dạng, phong phú, con người càng tạo ra nhiều nguyên vật liệu nhân tạo có tính năng, tác dụng theo ý muốn.

– Tư liệu lao động:

+ Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người.

+ Các loại tư liệu lao động: công cụ lao động, kết cấu hạ tầng, hệ thống bình chứa.

sản xuất của cải vật chất là quá trình

Yếu tố cần thiết trong sản xuất của cải vật chất

Có ba yếu tố cơ bản để con người tạo ra của cải vật chất:

Thứ nhất, Nhân công, tức là sức lao động tiêu hao. Nó chủ yếu chỉ hoạt động có mục đích của người lao động có kinh nghiệm sản xuất và kỹ năng lao động nhất định nhằm cải tạo tự nhiên. Nó là yếu tố cơ bản nhất của sản xuất.

Thứ hai, Tư liệu lao động. Nó chủ yếu chỉ toàn bộ những phương tiện vật chất và những điều kiện vật chất mà con người sử dụng để làm thay đổi và tác động đến các đối tượng lao động trong quá trình sản xuất , bao gồm công cụ sản xuất, địa điểm sản xuất, đường giao thông, kênh mương…, trong đó quan trọng nhất là công cụ sản xuất.

Thứ ba, Đối tượng lao động là toàn bộ những tư liệu vật chất do người lao động chế biến ra trong quá trình sản xuất. Nó được chia thành hai loại: một là vật thể tự nhiên có thể được đưa trực tiếp vào quá trình sản xuất mà không cần sự xử lý của con người, chẳng hạn như cây trong rừng nguyên sinh, vỉa than và quặng chôn dưới lòng đất, v.v.; hai là vật liệu vật chất đã được xử lý bằng lao động của con người, chẳng hạn như bông, thép và các nguyên liệu thô khác.

Các yếu tố này không thể cấu thành sản xuất một cách biệt lập với nhau. Để tiến hành sản xuất, chúng phải được kết hợp theo một cách nhất định. Để thực hiện được sự kết hợp này phải có hai mối quan hệ: ① mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, biểu hiện ở khả năng thực tế của con người trong việc chinh phục và cải tạo tự nhiên, tức là năng suất ; ② mối quan hệ kinh tế – xã hội được hình thành giữa con người với nhau, cụ thể là Quan hệ sản xuất.

Chỉ dưới một hình thức quan hệ sản xuất nhất định, con người mới có quan hệ với tự nhiên và mới có thể tiến hành hoạt động sản xuất. Vì vậy, sản xuất bao gồm hai mặt là năng suất và quan hệ sản xuất. Sự thống nhất của một lực lượng sản xuất nhất định và những quan hệ sản xuất tương ứng với nó tạo thành một phương thức sản xuất cụ thể

Trên đây là bài viết của công ty luật uy tín Luật Trần và Liên Danh về chủ đề sản xuất của cải vật chất là quá trình. Ví dụ về sản xuất của cải vật chất. Hy vọng những nội dung trên đây đã đem đến cho bạn nhiều thông tin bổ ích.