Vai trò của photpho trong cơ thể thực vật?

Câu hỏi:

Vai trò của photpho trong cơ thể thực vật?

A. Là thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hóa enzim

B. Là thành phần của protein, axit nucleic

C. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt họa enzim, mở khí khổng

D. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ

Đáp án đúng D.

Vai trò của photpho trong cơ thể thực vật là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ, hàm lượng photpho dao động trong khoảng từ 0,1 – 0,5% khối lượng khô và thường nhỏ hơn so với N va K.

Giải thích vì sao chọn D là đáp án đúng:

Trong cơ thể thực vật chứa nhiều nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tuy nhiên, chỉ có 17 nguyên tố C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đối với sự sinh trưởng của mọi loài cây.

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là:

– Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống

– Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác

– Phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.

Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu thường được phân thành nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng, dựa vào hàm lượng của chúng trong mô thực vật

– Nguyên tố đại lượng (chiếm > 100mg/1kg chất khô của cây) gồm C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.

– Nguyên tố vi lượng (chiếm < 100mg/1kg chất khô của cây) chủ yếu là Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni.

Vai trò của photpho trong cây:

Hàm lượng dao động trong khoảng từ 0,1 – 0,5% khối lượng khô và thường nhỏ hơn so với N va K.

Sự thiếu P nhạy cảm ở giai đoạn sinh trưởng đầu tiên của cây, P cung cấp năng lượng dưới dạng ATP cho các phản ứng hóa học trong tế bào nên dù thiếu 1 lượng rất nhỏ cũng làm đình trệ các quá trình sinh lý và chậm chức năng sinh trưởng của cây.

P có hiệu quả nhất đối với các cây họ đậu vì P cần cho hoạt động cố định đạm của vi sinh vật. Trong cây, thừa P không gây hại, P có thể vận chuyển từ cơ quan già đến cơ quan non đang sinh trưởng mạnh gọi là “ nguyên tố dùng lại”