Giải SBT Vật Lí 10 Bài 19: Các loại va chạm

Câu 19.2 (B) trang 63 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Va chạm đàn hồi và va chạm mềm khác nhau ở điểm nào sau đây?

A. Hệ va chạm đàn hồi có động lượng bảo toàn còn va chạm mềm thì động lượng không bảo toàn.

B. Hệ va chạm đàn hồi có động năng không thay đổi còn va chạm mềm thì động năng thay đổi.

C. Hệ va chạm mềm có động năng không thay đổi còn va chạm đàn hồi thì động năng thay đổi.

D. Hệ va chạm mềm có động lượng bảo toàn còn va chạm đàn hồi thì động lượng không bảo toàn.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Hệ va chạm đàn hồi có động năng không thay đổi còn va chạm mềm thì động năng thay đổi.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Vật Lí lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Câu 19.1 (B) trang 62 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Chọn từ/ cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn dưới đây: ….

 • Câu 19.3 (B) trang 63 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Cho hai vật va chạm trực diện với nhau, sau va chạm, hai vật dính liền thành một khối ….

 • Câu 19.4 (H) trang 63 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Trong điều kiện nào dưới đây, hai vật chuyển động đến va chạm đàn hồi với nhau ….

 • Câu 19.5 (H) trang 63 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Khẳng định nào sau đây là không đúng trong trường hợp hai vật cô lập va chạm mềm ….

 • Câu 19.6 (VD) trang 64 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Hai vật nhỏ có khối lượng khác nhau ban đầu ở trạng thái nghỉ. Sau đó ….

 • Câu 19.7 (VD) trang 64 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Vật 1 khối lượng m đang chuyển động với tốc độ v0 đến va chạm đàn hồi với vật ….

 • Bài 19.1 (B) trang 64 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Trong giờ học Vật lí, một bạn học sinh đã phát biểu rằng: “Nếu sau khi va chạm ….

 • Bài 19.2 (B) trang 64 sách bài tập Vật Lí lớp 10: So sánh sự giống và khác nhau giữa va chạm đàn hồi và va chạm mềm. ….

 • Bài 19.3 (H) trang 64 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Trong tai nạn xe hơi, tại sao khả năng bị thương trong va chạm trực diện lại lớn hơn ….

 • Bài 19.4 (H) trang 65 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Trong các vụ tai nạn trực diện, đầu xe là phần bị hư hại nhiều nhất ….

 • Bài 19.5 (VD) trang 65 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Đồ thị trong Hình 19.2 mô tả sự phụ thuộc của độ lớn lực F tác dụng lên ….

 • Bài 19.6 (VD) trang 65 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Con lắc đạn đạo là thiết bị được sử dụng để đo tốc độ của viên đạn…..

 • Bài 19.7 (VD) trang 66 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Một ô tô con khối lượng 1,2 tấn đang chuyển động với tốc độ 25 m/s thì va chạm ….

 • Bài 19.8 (VD) trang 67 sách bài tập Vật Lí lớp 10: Một khẩu pháo được gắn chặt vào xe và xe có thể di chuyển dọc theo đường ray ….

Săn SALE shopee tháng 12:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3