Tự do lưu thông hàng hóa là?

Câu hỏi:

Tự do lưu thông hàng hóa là?

A.Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.

B.Tự do đối với các dịch vụ vận tải du lịch.

C.Bãi bỏ các hạn chế đối với giao dịch thanh toán.

D.Hàng hóa bán ra của mỗi nước không chịu thuế giá trị gia tăng.

Đáp án đúng D.

Tự do lưu thông hàng hóa là hàng hóa bán ra của mỗi nước không chịu thuế giá trị gia tăng, tự do lưu thông tiền vốn các nhà đầu tư có thể lựa chọn khả năng đầu tư có lợi nhất và mở tài khoản tại các ngân hàng trong khối, tự do di chuyển gồm tự do đi lại, cư trú, tự do lựa chọn nơi làm việc.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là D

– Năm 1993, EU thiết lập thị trường chung, trong thị trường này việc tự do lưu thông về hàng hóa, con người, dịch vụ và tiền vốn giữa các nước thành viên được đảm bảo.

– Các nước thành viên có chung một chính sách thương mại trong quan hệ buôn bán với các nước ngoài khối:

+ Tự do di chuyển: Tự do đi lại, cư trú, tự do lựa chọn nơi làm việc.

+ Tự do lưu thông dịch vụ: Tự do với các dịch vụ giao thông vận tải, thông tin liên lạc, ngân hàng, du lịch,…

+ Tự do lưu thông hàng hóa: Các sản phẩm sản xuất ở một nước thuộc EU được tự do lưu thông và bán trong thị trường chung châu Âu mà không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

+ Tự do lưu thông tiền vốn: Các nhà đầu tư có thể lựa chọn khả năng đầu tư có lợi nhất và mở tài khoản tại các ngân hàng trong khối.

– Liên minh châu Âu được mở rộng từng bước qua nhiều giai đoạn, đến năm 1995 có 15 thành viên. Lúc mới thành lập (1957) có tên là Cộng đồng kinh tế châu Âu.

– Diện tích 3.243.600 kilomet vuông với dân số 378 triệu người.

– Liên minh châu Âu đang quan tâm xem xét việc kết nạp thêm một số nước ở Trung và Đông Âu.

Euro – đồng tiền chung Châu Âu.

– Năm 1999: Chính thức lưu thông.

– Năm 2004: 13 thành viên sử dụng.

– Lợi ích:

+ Nâng cao sức cạnh tranh.

+ Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

+ Thuận lợi việc chuyển vốn trong EU.

+ Đơn giản công tác kế toán các doanh nghiệp.