Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Mg.

B. Fe.

C. Na.

D. Al.

Đáp án: B. Fe

Trong công nghiệp, kim loại được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là Fe.

Xem thêm: Bài 32 Hóa học 12 – Hợp chất của sắt

Phương pháp nhiệt luyện là gì?

Câu hỏi thường gặp

1. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nóng chảy (điện phân nóng chảy)? A. Fe

B. Cu

C. Mg

D. Ag

Đáp án C.

Giải thích

Phương pháp điện phân nóng chảy dùng để điều chế các kim loại từ nhôm trở về trước.

VD: K, Na, Mg…

2. Trong công nghiệp kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt nhôm

A. Na.

B. Mg.

C. Al.

D. Cr.

Đáp án D.

Giải thích

Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng Al khử ion kim loại trong oxit (trung bình yếu) ở nhiệt độ cao . Kim loại được điều chế bằng phương pháp nhiệt nhôm phải đứng sau Al trong dãy điện hóa kim loại => Đáp án chỉ có thể là Cr

Phương trình phản ứng nhiệt nhôm

(2 Al + Cr_2O_3 xrightarrow[]{t^{0}} Al_2O_3 + 2Cr)

3. Phương trình hóa học nào sau đây dùng để điều chế kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện

A. (C + ZnO rightarrow Zn + CO)

B. (2Al_2O_3 rightarrow 4Al+ 3_2)

C. (MgCl2 rightarrow Mg + Cl2)

D. (Zn + 2[Ag(CN)_2]^- rightarrow [Zn(CN)_4]^{2-} + 2Ag)

Đáp án : A. (C + ZnO rightarrow Zn + CO)

Giải thích

Các phản ứng điều chế trên là phương pháp

A. phương pháp nhiệt luyện

B và C. điện phân nóng chảy

D. thủy luyện

4. Trong công nghiệp kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện?

A. Cu, Ag.

B. Al, Ag.

C. Na, Mg.

D. Cu, Al.

Đáp án: A. Cu, Ag.

Trên đây là đáp án cho câu hỏi trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện và các dạng bài tập thường gặp. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!