Toluen có làm mất màu dung dịch brom không

Chất làm mất màu dung dịch Brom

Toluen có làm mất màu dung dịch brom không được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến Toluen có làm mất màu dung dịch brom hay không. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

Toluen có làm mất màu dung dịch brom không?

Trả lời:

Toluen không làm mất màu dung dịch brom

Câu hỏi vận dung liên quan

Câu 1. Cho các chất sau: Benzen, stiren, toluen, axetilen, etilen. Số chất làm mất màu dung dich brom là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Câu 2. Dùng hoá chất nào sau đây để phân biệt chúng ba chất lỏng trong ba ống nghiệm riêng biệt sau: benzen, toluen và stiren

A. Dung dịch Brom

B. Dung dịch NaOH

C. Dung dịch KMnO4.

D. Dung dịch AgNO3/NH3.

Câu 3. Nội dungnhận định nào sau đây không đúng:

A. Stiren làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường.

B. Phenol làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường

C. Cumen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

D. Toluen làm mất màu dung dịch brom khi đun nóng.

Câu 4. Cho các phát biểu sau:

(1) Toluen tác dụng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ cao.

(2) Benzen và toluen tuỳ thuộc vào nhiệt độ có thể gây hại hoặc không gây hại.

(3) Stiren vừa có tính chất giống anken, vừa có tính chất giống benzen

(4) Benzen và toluen đều không phản ứng với KMnO4 đun nóng.

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6. Nhận định nào sau đây đúng:

(1) Công thức tổng quát chung của hiđrocacbon thơm là CnH2n-6 (n ≥ 6).

(2) Để phân biệt 3 chất lỏng: benzen, toluen, stiren, người ta dùng thuốc thử dung dịch KMnO4

.(3) Toluen làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng

(4) Benzen làm mất màu dung dịch brom khi có xúc tác bột sắt.

Số nhận định sai là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Toluen có làm mất màu dung dịch brom không. Bài viết đã cho bạn đọc thấy được toluen có thể làm mất màu dung dịch brom hay không. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn nhé. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học lớp 11