Thuế và Cách tính thuế thu nhập tại Úc

Úc có một hệ thống thuế đa dạng, bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ và thuế tài sản. Chính sách thuế của Úc được thiết kế để tạo ra nguồn thu ổn định cho chính phủ, đồng thời hỗ trợ sự phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội.

Khi làm việc và định cư tại Úc, người lao động nước ngoài có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của chính phủ Úc. Tùy thuộc vào loại visa mà người lao động đang sở hữu, sẽ có những quy định về thuế khác nhau.

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế chính của Úc, chiếm khoảng 40% tổng thu ngân sách. Thuế thu nhập cá nhân được tính dựa trên thu nhập của người nộp thuế, bao gồm thu nhập từ tiền lương, tiền công, đầu tư, kinh doanh,…

Mức thuế thu nhập cá nhân ở Úc được chia thành nhiều bậc, từ 0% đến 45%. Mức thuế tối thiểu áp dụng cho thu nhập dưới 18.200 AUD. Mức thuế tối đa áp dụng cho thu nhập trên 180.000 AUD.

Khung thuế của công dân Úc năm 2023-24

Số liệu trên chưa bao gồm phí Medicare 2%

Khung thuế của công dân nước ngoài theo tổng thu nhập

Công cụ tính thuế từ chính phủ Úc: https://www.ato.gov.au/calculators-and-tools/income-tax-estimator

Khung thuế tính tương đương phần trăm tổng thu nhập

| 0 – 18.200 AUD | 0% || 18.201 – 37.000 AUD | 19% || 37.001 – 80.000 AUD | 32,5% || 80.001 – 180.000 AUD | 37% || Trên 180.000 AUD | 45% |

Người lao động tại Úc thường được khấu trừ một số khoản chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập cá nhân, chẳng hạn như:

  • Chi phí đi lại
  • Chi phí nhà ở
  • Chi phí ăn uống
  • Chi phí giáo dục
  • Chi phí y tế

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế áp dụng cho lợi nhuận của các doanh nghiệp. Mức thuế thu nhập doanh nghiệp ở Úc là 30%.

Thuế tiêu thụ

Thuế tiêu thụ là loại thuế áp dụng cho hầu hết các mặt hàng và dịch vụ được bán tại Úc. Mức thuế tiêu thụ ở Úc là 10%.

Thuế tài sản

Thuế tài sản là loại thuế áp dụng cho tài sản, chẳng hạn như bất động sản, ô tô, thuyền, máy bay,… Mức thuế tài sản ở Úc thay đổi tùy theo loại tài sản và giá trị của tài sản.

Các chính sách thuế khác

Ngoài các loại thuế chính trên, Úc còn áp dụng một số chính sách thuế khác, chẳng hạn như:

Thuế Payroll Tax (PPT): Đây là loại thuế áp dụng cho các doanh nghiệp Úc trả lương cho nhân viên. Mức thuế PPT thay đổi tùy theo tiểu bang hoặc lãnh thổ.Thuế Capital Gains Tax (CGT): Đây là loại thuế áp dụng cho lợi nhuận từ việc bán tài sản.Thuế Goods and Services Tax (GST): Đây là loại thuế áp dụng cho hầu hết các mặt hàng và dịch vụ được bán tại Úc. Mức thuế GST là 10%.

Việc nộp thuế là một nghĩa vụ của người lao động khi làm việc và định cư tại Úc. Người lao động cần nắm rõ các quy định về thuế để đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của mình.