Tất cả các đảo ở Sea 1 trong Blox Fruit

Bạn đang quan tâm đến các hòn đảo ở Sea 1 trong Blox Fruit. Dưới đây sẽ là danh sách tất cả các hòn đảo ở Sea 1 trong Blox Fruit để mọi người tham khảo.

Tất cả các hòn đảo ở Biển 1 trong Blox Fruit

Tất cả các hòn đảo ở Biển 1 trong Blox Fruit

Biển 1 trong Blox Fruit là gì?

Sea 1 trong Blox Fruit là khu vực đầu tiên trong game. Đây là nơi người chơi bắt đầu cuộc hành trình và tìm hiểu về cơ chế cơ bản của trò chơi. Sea 1 bao gồm nhiều hòn đảo khác nhau, mỗi hòn đảo có nhiệm vụ và ông chủ riêng. Người chơi cũng có thể tìm thấy nhiều loại trái ác quỷ khác nhau ở Sea 1.

Đảo Bình Minh: 1-15

Đảo Bình Minh là hòn đảo đầu tiên trong Blox Fruit. Đó là một hòn đảo nhỏ có nhiều quái vật và nhiệm vụ dành cho người chơi cấp 1-15.

Một số điểm nổi bật của Đảo Bình Minh bao gồm:

Trái ác quỷ: Đảo Bình Minh là nơi có nhiều loại Trái ác quỷ khác nhau, bao gồm Trái ác quỷ hệ Logia và Paramecia.

Nhiệm vụ: Đảo Bình Minh có nhiều nhiệm vụ khác nhau bao gồm nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ giúp bạn kiếm được EXP và Beli.

Quái vật: Đảo Bình Minh có rất nhiều loại quái vật khác nhau, bao gồm cả quái vật cấp thấp và cấp cao. Đánh bại quái vật sẽ giúp bạn kiếm được EXP và Beli.

Gang: Bạn có thể tham gia một băng đảng trên Đảo Bình Minh. Nhóm sẽ giúp bạn chiến đấu với quái vật và hoàn thành nhiệm vụ.

Đảo Bình Minh là nơi tuyệt vời để bắt đầu cuộc hành trình của bạn trong Blox Fruit. Đây là một nơi an toàn và thân thiện với người mới bắt đầu, đồng thời có rất nhiều điều để khám phá và làm.

Để đến Đảo Bình Minh, bạn có thể sử dụng tính năng “Đảo Tiếp sức”. Tính năng này cho phép bạn dịch chuyển tức thời từ bất kỳ hòn đảo nào đến Đảo Bình Minh. Để sử dụng tính năng này, bạn cần 100.000 Beli.

Sau khi đến Đảo Bình Minh, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm trái ác quỷ, hoàn thành nhiệm vụ và chiến đấu với quái vật. Bạn cũng có thể tham gia một băng đảng để giúp đỡ bạn trên hành trình của mình.

Vui vẻ Roger: 15-30

Jolly Roger là một hòn đảo trong Blox Fruit nằm ở Sea 1. Đây là hòn đảo cấp độ trung bình dành cho người chơi cấp độ 15-30.

Một số điểm nổi bật của Jolly Roger bao gồm:

Trái ác quỷ Jolly Roger: Jolly Roger là nơi sinh sống của nhiều loại trái ác quỷ khác nhau, bao gồm cả trái ác quỷ Logia và Paramecia.

Nhiệm vụ: Jolly Roger có nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ giúp bạn kiếm được EXP và Beli.

Quái vật: Jolly Roger có nhiều loại quái vật khác nhau, bao gồm cả quái vật cấp trung và cấp cao. Đánh bại quái vật sẽ giúp bạn kiếm được EXP và Beli.

Ông chủ: Jolly Roger có một ông chủ, một con quái vật cấp cao. Đánh bại tên trùm này sẽ giúp bạn nhận được một số phần thưởng có giá trị.

Jolly Roger là nơi tuyệt vời để tiếp tục cuộc hành trình trong Blox Fruit sau khi bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ ở Dawn Island. Đó là một nơi an toàn và có rất nhiều thứ để xem và làm.

Để đến Jolly Roger, bạn có thể sử dụng tính năng “Chuyển đảo”. Tính năng này cho phép bạn dịch chuyển tức thời từ bất kỳ hòn đảo nào đến Jolly Roger. Để sử dụng tính năng này, bạn cần 100.000 Beli.

Sau khi đến Jolly Roger, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm trái ác quỷ, hoàn thành nhiệm vụ và chiến đấu với quái vật. Bạn cũng có thể thử thách bản thân với ông chủ của hòn đảo.

Moby Dick: 30-45

Moby Dick là một hòn đảo trong Blox Fruit nằm ở Sea 1. Đây là hòn đảo cấp cao dành cho người chơi cấp độ 30-45.

Một số điểm nổi bật của Moby Dick bao gồm:

Trái ác quỷ: Moby Dick là nơi có nhiều loại Trái ác quỷ khác nhau, bao gồm Trái ác quỷ hệ Logia và Paramecia.

Nhiệm vụ: Moby Dick có nhiều nhiệm vụ khác nhau bao gồm nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ giúp bạn kiếm được EXP và Beli.

Quái vật: Moby Dick có rất nhiều quái vật khác nhau, bao gồm cả quái vật cấp cao. Đánh bại quái vật sẽ giúp bạn kiếm được EXP và Beli.

Ông chủ: Moby Dick có một ông chủ, đó là một con quái vật cấp cao. Đánh bại tên trùm này sẽ giúp bạn nhận được một số phần thưởng có giá trị.

Moby Dick là nơi tuyệt vời để tiếp tục cuộc hành trình trong Blox Fruit sau khi bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong Jolly Roger. Đó là một nơi đầy thử thách và có rất nhiều thứ để xem và làm.

Để đến Moby Dick, bạn có thể sử dụng tính năng “Đảo chuyển”. Tính năng này cho phép bạn dịch chuyển tức thời từ bất kỳ hòn đảo nào tới Moby Dick. Để sử dụng tính năng này, bạn cần 100.000 Beli.

Sau khi đến Moby Dick, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm trái ác quỷ, hoàn thành nhiệm vụ và chiến đấu với quái vật. Bạn cũng có thể thử thách bản thân với ông chủ của hòn đảo.

Baratie: 45-60

Baratie là một hòn đảo trong Blox Fruit nằm ở Sea 1. Đây là hòn đảo cấp cao dành cho người chơi cấp độ 45-60.

Một số điểm nổi bật của Baratie bao gồm:

Trái ác quỷ: Baratie là nơi có nhiều loại Trái ác quỷ khác nhau, bao gồm Trái ác quỷ hệ Logia và Paramecia.

Nhiệm vụ: Baratie có nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ giúp bạn kiếm được EXP và Beli.

Quái vật: Baratie có rất nhiều quái vật khác nhau, bao gồm cả quái vật cấp cao. Đánh bại quái vật sẽ giúp bạn kiếm được EXP và Beli.

Boss: Baratie có một con trùm, đó là một con quái vật cấp cao. Đánh bại tên trùm này sẽ giúp bạn nhận được một số phần thưởng có giá trị.

Loguetown: 60-75

Loguetown là một nơi tuyệt vời để đến nếu bạn đạt cấp độ 60-75 trong Blox Fruits. Đây là hòn đảo cấp cao với nhiều nhiệm vụ và kẻ thù để chiến đấu. Bạn cũng có thể tìm thấy Trái ác quỷ hiếm ở Loguetown.

Để đến Loguetown, bạn có thể sử dụng tính năng “Đi tới Đảo”. Tính năng này tốn 100.000 Beli để sử dụng. Khi đã ở Loguetown, bạn có thể bắt đầu khám phá hòn đảo và hoàn thành các nhiệm vụ. Bạn cũng có thể chiến đấu với kẻ thù để tăng cấp và kiếm Beli.

Dưới đây là một số điều bạn có thể làm ở Loguetown:

Hoàn thành nhiệm vụ: Có rất nhiều nhiệm vụ có sẵn ở Loguetown. Những nhiệm vụ này sẽ thưởng cho bạn EXP, Beli và vật phẩm.

Chiến đấu với kẻ thù: Có rất nhiều kẻ thù để chiến đấu ở Loguetown. Những kẻ thù này sẽ cho bạn EXP và Beli khi bạn đánh bại chúng.

Tìm Trái ác quỷ: Có một số Trái ác quỷ quý hiếm có thể tìm thấy ở Loguetown. Những trái ác quỷ này rất mạnh mẽ và có thể mang lại cho bạn lợi thế đáng kể trong trận chiến.

Khám phá hòn đảo: Loguetown là một hòn đảo lớn có rất nhiều điều để khám phá. Bạn có thể tìm thấy các khu vực ẩn, cửa hàng và những thứ khác để khám phá.

Khu vườn nhỏ: 75-90

Khu vườn nhỏ là một nơi tuyệt vời để đến nếu bạn đạt cấp độ 75-90 trong Blox Fruits. Đây là hòn đảo cấp cao với nhiều nhiệm vụ và kẻ thù để chiến đấu. Bạn cũng có thể tìm thấy Trái ác quỷ quý hiếm ở Khu vườn nhỏ.

Để đến Khu Vườn Nhỏ, bạn có thể sử dụng tính năng “Di chuyển đến Đảo”. Tính năng này tốn 100.000 Beli để sử dụng. Khi đã ở Khu Vườn Nhỏ, bạn có thể bắt đầu khám phá hòn đảo và hoàn thành các nhiệm vụ. Bạn cũng có thể chiến đấu với kẻ thù để tăng cấp và kiếm Beli.

Nước 7: 90-105

Water 7 là một nơi tuyệt vời để đến nếu bạn đạt cấp độ 90-105 trong Blox Fruits. Đây là hòn đảo cấp cao với nhiều nhiệm vụ và kẻ thù để chiến đấu. Bạn cũng có thể tìm thấy Trái ác quỷ hiếm ở Nước 7.

Để đến Water 7, bạn có thể sử dụng tính năng “Di chuyển đến Đảo”. Tính năng này tốn 100.000 Beli để sử dụng.

Khi đã ở Water 7, bạn có thể bắt đầu khám phá hòn đảo và hoàn thành các nhiệm vụ. Bạn cũng có thể chiến đấu với kẻ thù để tăng cấp và kiếm Beli.

Sảnh Enies: 105-120

Marineford: 120-135

Đẩy lùi: 135-150

Skypiea: 150-165

Quần đảo Shabondy: 165-180

Đảo Người Cá: 180-195

Punk Hazard: 195-210

Trên đây là danh sách tất cả các đảo ở Sea 1 trong Blox Fruit. Chúc may mắn!

Viết một bình luận