Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa

Câu hỏi:

Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa

A. Những cá thể cùng loài

B. Những cá thể khác loài

C. Con với bố mẹ

D. Những cá thể cùng lứa trong loài

Đáp án đúng A.

Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa những cá thể cùng loài, chúng đánh dấu lãnh thổ có thể bằng mùi hương, hoặc tiếng ồn ào, tiếng gầm, hú để thể hiện sự hiện diện của mình trong lãnh địa của chúng.

Giải thích vì sao chọn A là đáp án đúng:

Lãnh thổ động vật là thuật ngữ trong sinh học chỉ về một khu vực, phạm vi thuộc quyền kiểm soát của một cá thể động vật hoặc một bầy, đàn và được con vật hoặc bầy đàn đó đặc biệt bảo vệ chống lại kẻ xâm nhập một cách quyết liệt, lãnh thổ động vật là nơi thể hiện tập tính lãnh thổ của động vật và được các con vật tuần tra, bảo vệ thường xuyên. Động vật bảo vệ lãnh thổ theo cách này được gọi là tập tính bảo vệ vùng lãnh thổ. Chúng đánh dấu lãnh thổ có thể bằng mùi hương, hoặc tiếng ồn ào, tiếng gầm, hú để thể hiện sự hiện diện của mình trong lãnh địa của chúng.

Phạm vi sinh sống/cư trú (Home range) là khu vực mà động vật sinh sống và di chuyển theo chu kỳ. Nó liên quan đến khái niệm lãnh thổ động vật là khu vực được những con vật tích cực bảo vệ. Khái niệm về phạm vi nhà được W. H. Burt đưa ra vào năm 1943. Ông đã vẽ các bản đồ cho thấy nơi con vật đã được quan sát vào các thời điểm khác nhau. Một khái niệm liên quan là sự phân bố sử dụng để kiểm tra xem con vật có thể ở đâu vào bất kỳ thời điểm nào. Dữ liệu để lập bản đồ phạm vi gia đình từng được thu thập bằng cách quan sát cẩn thận, nhưng ngày nay, con vật được gắn vòng cổ truyền hoặc thiết bị GPS tương tự.

Tập tính lãnh thổ chỉ được thể hiện bởi một thiểu số các loài. Thông thường hơn, một cá thể hay một nhóm các loài động vật sẽ có một khu vực mà nó có thói quen sử dụng nhưng không nhất thiết phải bảo vệ, dạng này được gọi là nhà.

Mọi người cùng hỏi: