Video sự khác biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là

Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 17: Tế bào

Câu hỏi thảo luận 5 trang 87 KHTN lớp 6: Quan sát hình 17.4, 17.5 và trả lời câu hỏi: Hãy chỉ ra điểm khác biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Lời giải:

Điểm khác biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực:

– Tế bào nhân thực có màng bao bọc nhân còn tế bào nhân sơ không có màng nhân bao bọc vật chất di truyền.

– Trong chất tế bào của tế bào nhân thực có nhiều loại bào quan hơn, cấu tạo phức tạp hơn tế bào nhân sơ.

Xem thêm các bài giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn khác:

 • Mở đầu trang 85 KHTN lớp 6: Mỗi viên gạch trong một ngôi nhà, mỗi căn hộ ….

 • Câu hỏi thảo luận 1 trang 85 KHTN lớp 6: Quan sát hình 17.1, em hãy cho biết đơn vị cấu trúc ….

 • Câu hỏi thảo luận 2 trang 86 KHTN lớp 6: Quan sát hình 17.2, hãy cho biết kích thước của tế bào ….

 • Câu hỏi thảo luận 3 trang 86 KHTN lớp 6: Hãy cho biết một số hình dạng của các tế bào trong hình 17.3 ….

 • Câu hỏi thảo luận 4 trang 87 KHTN lớp 6: Quan sát hình 17.4, 17.5 và trả lời câu hỏi: Nhận biết các thành phần có ở cả ….

 • Câu hỏi thảo luận 6 trang 87 KHTN lớp 6: Quan sát hình 17.4, 17.5 và trả lời câu hỏi: Thành phần nào có trong tế bào thực vật ….

 • Câu hỏi thảo luận 7 trang 87 KHTN lớp 6: Xác định chức năng các thành phần của tế bào bằng cách nối mỗi thành phần cấu tạo ….

 • Câu hỏi thảo luận 8 trang 88 KHTN lớp 6: Quan sát hình 17.6a, 17.6b cho biết dấu hiệu nào ….

 • Câu hỏi thảo luận 9 trang 88 KHTN lớp 6: Quan sát hình 17.7a, 17.7b, hãy chỉ ra dấu hiệu cho thấy ….

 • Câu hỏi thảo luận 10 trang 88 KHTN lớp 6: Hãy tính số tế bào con được tạo ra ở lần sinh sản ….

 • Câu hỏi thảo luận 11 trang 89 KHTN lớp 6: Em bé khi sinh ra nặng 3 kg, khi trưởng thành ….

 • Luyện tập 1 trang 87 KHTN lớp 6: Tại sao thực vật có khả năng quang hợp ….

 • Luyện tập 2 trang 89 KHTN lớp 6: Quan sát hình 17.8, 17.9, hãy cho biết sự phân chia của tế bào ….

 • Vận dụng trang 89 KHTN lớp 6: Vì sao khi thằn lằn bị đứt đuôi, đuôi của nó có thể được tái sinh ….

 • Bài 1 trang 89 KHTN lớp 6: Quan sát cấu tạo tế bào thực vật trong hình bên và trả lời ….

 • Bài 2 trang 89 KHTN lớp 6: Vẽ và chú thích các thành phần chính của tế bào ….

 • Bài 3 trang 89 KHTN lớp 6: Sự sinh sản của tế bào có ý nghĩa gì đối với sinh vật? ….

Săn SALE shopee tháng 12:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3