Hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Câu hỏi:

Hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 3

B. 6

C. 8

D. 9

Đáp án đúng D.

Hình lập phương có 9 mặt phẳng đối xứng: 3 mặt phẳng đối xứng chia nó thành hai khối hộp chữ nhật, 6 mặt phẳng đối xứng chia nó thành 2 khối lăng trụ tam giác.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Hình lập phương là khối đa diện đều có 6 mặt đều là các hình vuông bằng nhau, 12 cạnh có bằng nhau và có tất cả 8 đỉnh, 3 cạnh gặp nhau tại 1 đỉnh và 4 đường chéo cắt nhau tại 1 điểm.

Hình lập phương tiếng Anh là cube

Có 9 mặt đối xứng của khối lập phương. Trong đó có 3 mặt phẳng đi qua trung điểm 4 cạnh song song với nhau chia khối lập phương thành 2 khối hộp chữ nhật.

Hình lập phương có các tính chất sau:

– Hình lập phương có 6 mặt phẳng đối xứng bằng nhau

– Hình lập phương có 12 cạnh bằng nhau

– Đường chéo của các mặt bên đều bằng nhau

– Đường chéo hình khối lập phương bằng nhau

Một vật là hình lập phương nếu chúng có 1 trong 2 đặc điểm sau:

– Có 12 cạnh bằng nhau

– Có 6 mặt đều là hình vuông

Tổng thể nhìn bằng mắt thường, ta sẽ thấy hình lập phương rất cân xứng.

Mọi người cùng hỏi:

Câu hỏi 1: Hình lập phương là gì?

Trả lời: Hình lập phương là một hình hộp có tất cả các cạnh và các góc bằng nhau. Đó là một loại hình hộp đặc biệt với tất cả các cạnh có cùng chiều dài và tất cả các góc đều bằng 90 độ.

Câu hỏi 2: Hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Trả lời: Hình lập phương có 9 mặt phẳng đối xứng. Điều này bao gồm 3 mặt phẳng song song với các mặt bên, 4 mặt phẳng qua các đường chéo của hình lập phương và 2 mặt phẳng qua các cạnh của hình lập phương.

Câu hỏi 3: Mặt phẳng đối xứng của hình lập phương là gì?

Trả lời: Các mặt phẳng đối xứng của hình lập phương là:

  1. 3 mặt phẳng song song với các mặt bên của lập phương.
  2. 4 mặt phẳng đi qua các đường chéo của hình lập phương.
  3. 2 mặt phẳng đi qua các cạnh của hình lập phương.

Câu hỏi 4: Tại sao hình lập phương có nhiều mặt phẳng đối xứng như vậy?

Trả lời: Hình lập phương là một hình hộp đặc biệt, có tất cả các cạnh và góc bằng nhau. Do đó, nó có nhiều đối xứng tự nhiên trong không gian. Mỗi mặt phẳng đối xứng là một mặt phẳng chia hình lập phương thành hai phần bằng nhau, sao cho phần mặt phẳng này tạo ra một hình đối xứng với phần còn lại qua mặt phẳng đó.