Nhìn thời điểm chuột rút nắm rõ điềm báo hung cát

Nhìn vào thời điểm chuột rút rõ ràng là điềm xấu

Viết một bình luận