Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

Chính sách dân số là một chủ đề lớn luôn được quan tâm trong thời buổi dân số đang không ngừng tăng nhanh như hiện nay. Những mục tiêu chính sách dân số liên tục được đề ra nhằm thích ứng với sự thay đổi. Vậy một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là mục tiêu gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là mục tiêu gì?

Chính sách dân số là gì?

Chính sách dân số là hệ thống các quy định, biện pháp về dân số do nhà nước đặt ra nhằm đạt được những mục tiêu phát triển dân số, dựa trên cơ sở khoa học như một phần của sự phát triển xã hội về quy mô, tốc độ tăng trưởng dân số và sự phân bố dân cư.

Chính sách dân số có nội dung về các vấn đề sau:

Chính sách dân số là một phần quan trọng giúp đất nước phát triển vững mạnh

Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

Những mục tiêu của chính sách dân số chính là một trong những ưu tiên mà Đảng và nhà nước ta đang không ngừng nỗ lực hướng tới để đảm bảo xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, một đất nước phát triển, thịnh vượng.

Câu hỏi trắc nghiệm

Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là:

A. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng của dân số.

B. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng của người dân.

C. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng của mật độ dân cư.

D. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng của tỷ lệ sinh.

Giải đáp

Đáp án đúng là A.

Bởi vì nước ta có quy mô dân số lớn với mật độ dân số cao (Đông dân thứ 3 Đông Nam Á và đứng thứ 15 thế giới), trong đầu năm 2023 đã chạm mốc 321 người/km2 theo số liệu thống kê do Liên hợp quốc cung cấp tính đến ngày 26/05/2023. Theo đó, dân số Việt Nam đã đạt 99.625.353 người sống trong vùng lãnh thổ Việt Nam có diện tích đất 310.060 km2 với 38,77% dân số sống ở thành thị. Số liệu năm 2022 tính đến ngày 31/12/2022 ghi nhận được dân số Việt Nam ước tính là 99.329.145 người, đã tăng 784.706 người so với dân số 98.564.407 người nằm 2021 và tỷ lệ sinh cao hơn tỷ lệ tử lên đến 879.634 người.

Điều này cho thấy rằng, dân số Việt Nam đang không ngừng tăng cao (Trung bình 1 triệu người/ 1 năm). Bên cạnh những thuận lợi khi đang trong thời kỳ dân số vàng (Dân số trong độ tuổi lao động chiếm phần lớn 67,4%) mang lại những lợi ích để thúc đẩy phát triển đất nước ngày một đi lên, dân số tăng cao cũng mang đến những thách thức, khó khăn trong việc quản lý, đưa ra các chính sách nhằm đảm bảo điều kiện sống tốt nhất cho nhân dân.