Môi trường nào sau đây không thuộc đới ôn hòa?

Câu hỏi:

Môi trường nào sau đây không thuộc đới ôn hòa?

A. Môi trường ôn đới hải dương

B. Môi trường địa trung hải

C. Môi trường ôn đới lục địa

D. Môi trường nhiệt đới gió mùa

Đáp án đúng D.

Môi trường trong các đáp án không thuộc đới ôn hòa là môi trường nhiệt đới gió mùa, môi trường nhiệt đới gió mùa thuộc đới nhiệt đới, Đới ôn hòa phân hóa thành 5 kiểu môi trường là ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, địa trung hải, cận nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới ẩm, hoang mạc.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Đới ôn hòa nằm giữa đới nóng và đới lạnh, trong khoảng từ chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu. Phần lớn diện tích đất nổi của đới ôn hòa nằm ở bán cầu Bắc.

Khí hậu của đới ôn hòa mang tính chất trung gian giữa khí hậu đới nóng và khí hậu đới lạnh thể hiện qua hai yếu tố:

– Nhiệt độ: Không nóng lắm như ở đới nóng, không lạnh lắm như ở đới lạnh, nhiệt độ trung bình năm khoảng 10oC

– Lượng mưa: không nhiều như ở đới nóng, không ít như ở đới lạnh, lượng mưa trung bình năm từ 600 – 800mm

Ngoài đới nóng và đới lạnh, khí hậu đới ôn hòa còn chịu ảnh hưởng bởi tác động của dòng biến nóng và gió tây ôn đới.

Thời tiết có những chuyển biến bất thường do: sự tranh chấp bởi khối khí nóng ở chí tuyến và khối khí lạnh ở vùng cực, gió tây ôn đới mang theo khí hậu nóng ẩm vào đất liền làm thời tiết biến đổi rất khó dự báo.

Đới ôn hòa phân hóa thành 5 kiểu môi trường là ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, địa trung hải, cận nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới ẩm, hoang mạc.

Thiên nhiên đới ôn hòa thành đổi theo bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Môi trường đới ôn hòa cũng thay đổi từ vùng này sang vùng khác tùy vào vĩ độ, vào ảnh hưởng của dòng biển và gió tây ôn đới.

Bờ tây lục địa chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng và gió tây ôn đới nên có môi trường ôn đới hải dương ẩm ướt quanh năm, mùa hẹ mát mẻ, mùa đông không lạnh lắm. Càng vào sâu trong đất liền, tính chất lục địa càng rõ rệt, lượng mưa giảm dền, mùa đông lạnh và tuyết rơi nhiều, mùa hạ nóng. Thảm thực vật thay đổi dần từ tây sang đông: rừng lá rộng chuyển sang rừng hỗn giao và cuối cùng là rừng lá kim.

Ở vĩ độ cao, mùa đông rất lạnh và kéo dài, mùa hạ ngắn. Gần chí tuyến có môi trường địa trung hải: mùa hạ nóng và khô, mùa đông ấm áp, mưa vào mùa thu – đông. Thảm thực vật cũng thay đổi từ bắc xuống năm: rừng lá kim chuyển sang rừng hỗn giao rồi tới thảo nguyên và rừng cây bụi gai.