Học Tập Việt Nam

Trong bài viết này cùng Hocvn tìm hiểu phản ứng mantozo tráng bạc nhé!

Câu hỏi: Phản ứng mantozo tráng bạc

Chất nào dưới đây không tham gia phản ứng tráng bạc

A. Mantozo

B. Fructozo

C. Saccarozo

D. Glucozo

Đáp án đúng là C. Saccarozo không tham gia phản ứng tráng bạc

Lưu ý:

Trong môi trường kiềm: fructozơ → glucozơ nên fructo zơ có khả năng tráng bạc.

Phương trình phản ứng tráng bạc của glucozơ

  • CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O →(t°) CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

Trong phân tử mantozơ có nhóm CHO nên có khả năng tham gia tráng bạc.

Trong phân tử saccarozơ không có nhóm CHO nên không thể tráng bạc.

Kiến thức về Mantozo- Phản ứng mantozo tráng bạc

Saccarozo là gì?

Thực tế, Saccarozo hay còn được gọi đến bằng nhiều cái tên khác nhau. Phổ biến trong đó có thể kể đến như:

  • Đường kính (mức độ tinh khiết cao),
  • Đường cát, đường nâu (có pha lẫn tạp chất màu),
  • Đường phèn (dạng đường kết tinh), …

Tất cả những cái tên này đều được gọi chung là đường.

Trong số các đồng phân của saccarozơ, quan trọng nhất là mantozơ (còn gọi là đường mạch nha).

Cấu trúc phân tử của mantozo

  • Công thức phân tử: C12H22O11
  • Ở trạng thái tinh thể, phân tử mantozơ gồm 2 gốc glucozơ liên kết với nhau qua C1 của gốc α-glucozơ này với C4 của gốc α-glucozơ kia qua một nguyên tử oxi.
  • Trong dung dịch, gốc α – glucozơ của mantozơ có thể mở vòng tạo ra nhóm CH = O.

Tính chất vật lý. Trạng thái tự nhiên

  • Tinh thể không màu, tan nhiều trong nước.
  • Còn gọi là đường mạch nha.

Tính chất hóa học

Do cấu trúc như trên, mantozơ có 3 tính chất chính:

1. Tính chất của poliol giống saccarozơ:

– Tác dụng với Cu(OH)2 cho phức đồng-mantozơ màu xanh.

2. Tính khử của Mantozơ tương tự glucozơ

– Khử Ag(NH3)2OH tạo kết tủa bạc (phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3

– Tác dụng với Cu(OH)2 tạo kết tủa màu đỏ gạch Cu2O khi đun nóng.

3. Phản ứng thủy phân

– Khi có mặt xúc tác axit hoặc enzim sinh ra 2 phân tử glucozơ.

  • C12H22O11 + H2O → 2C6H12O6

– Mantozơ được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột nhờ enzim amilaza (có trong mầm lúa). Phản ứng thủy phân này cũng xảy ra trong cơ thể người và động vật.

Trên đây là phần tìm hiểu về Phản ứng mantozo tráng bạc, cùng với đó là kiến thức liên quan về Saccarozo và Mantozo, Hocvn hi vọng sẽ hữu ích với bạn.