Số định danh cá nhân lấy ở đâu?

Số định danh cá nhân lấy ở đâu?

Khi công dân đã có Căn cước công dân

Có thể bạn quan tâm

Với những người đã có Căn cước công dân hoặc Căn cước công dân gắn chip thì số định danh điện tử chính là số thẻ Căn cước công dân. Do đó, có hai cách để lấy số định danh cá nhân khi đã có Căn cước công dân.

Lấy theo số Căn cước công dân: Theo Khoản 2 Điều 19 Luật Căn cước công dân năm 2014, số thẻ Căn cước công dân là số định danh cá nhân. Do đó, nếu công dân đã có thẻ Căn cước công dân (gắn chip hoặc chưa gắn chip) thì số định danh cá nhân chính là số thẻ Căn cước công dân.

Lấy số định danh cá nhân thông qua ứng dụng VNeID: Tài khoản định danh điện tử được cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên (theo Điều 11 Nghị định 59/2022/NĐ-CP). Trong đó, một trong những nội dung của tài khoản định danh điện tử mức độ 1 là số định danh cá nhân.

Tuy nhiên, tài khoản định danh điện tử chỉ được áp dụng với công dân đã có thẻ Căn cước công dân gắn chip. Nếu chưa có Căn cước công dân gắn chip thì sẽ được cấp khi công dân làm thẻ Căn cước công dân gắn chip.

Do đó, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên thì lấy số định danh cá nhân thông qua ứng dụng VNeID (khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip) hoặc được cấp cùng lúc với thời điểm cấp Căn cước công dân gắn chip.

Khi công dân chưa có Căn cước công dân

Khi công dân chưa có Căn cước công dân thì số định danh cá nhân được lấy bằng một trong các cách sau đây:

Lấy số định danh điện tử thông qua giấy khai sinh: Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 14 tại Luật Hộ tịch năm 2014, một trong những nội dung đăng ký khai sinh gồm số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Do đó, một trong những cách để xác định số định danh cá nhân lấy ở đâuchính là dựa vào số định danh cá nhân trên giấy khai sinh của cá nhân.

Công dân đăng ký khai sinh từ 1.1.2016 là thời điểm Luật Hộ tịch chính thức có hiệu lực thì được cấp số định danh cá nhân khi cấp giấy khai sinh.

Tra cứu số định danh cá nhân online: Trường hợp này áp dụng với những người đã được cấp giấy khai sinh từ trước ngày 1.1.2016 hoặc khi có nhu cầu. Theo đó, công dân có thể tra cứu online số định danh cá nhân tại Cổng dịch vụ công của Bộ Công an.

Sau khi truy cập và đăng nhập vào cổng dịch vụ công Bộ Công an, công dân chọn biểu tượng “Thông báo lưu trú” tại trang chủ để tra cứu số định danh cá nhân.

Lấy trên ứng dụng VNeID của cha, mẹ: Với người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ thì đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ (theo Điều 11 Nghị định 59/2022/NĐ-CP).

Do đó, nếu chưa đủ 14 tuổi thì lấy số định danh điện tử được tích hợp trong ứng dụng của cha, mẹ.