Câu 11. Lực lượng trụ cột trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ II?A. Liên xô.B. Anh… – Olm

Tham khảo

*Vai trò của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít:

– Là một trong ba trụ cột chính cùng với Mĩ, Anh giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

– Đóng vai trò quan trọng trong việc làm cho phát xít Đức suy yếu và giải phóng các nước ở Đông Âu.

– Tập hợp các lực lượng yêu chuộng hòa bình đấu tranh chống phát xít.

– Tiêu diệt phát xít Nhật, buộc Nhật phải đầu hàng không điều kiện.

– Tổ chức các hội nghị quốc tế: I-an-ta, Pốt-xđam bàn việc kết thúc chiến tranh.

*Về phần Mỹ. Ban đầu Mỹ tham chiến với vai trò là kẻ cung cấp vũ khí cho cuộc chiến. Nhưng sau khi Nhật tấn công vào Trân Châu cảng thì Mỹ mới bắt đầu tham chiến với tư cách là thành viên các nước đồng minh. Tuy Mỹ tham chiến muộn nhưng việc Mỹ thả 2 quả bom nguyên tử xuống Hirosima và Nagasaki đã đánh 1 đòn mạnh vào phe phát xít, buộc chúng phải đầu hàng vô điều kiện. Vì vậy mà phe đồng minh cũng có lợi, cuộc chiến kết thúc nhanh chóng hơn mong đọi vì ko có quá trình đàm phán và đưa điều kiện của phe Phát xít.

*Anh

Nước Anh đứng đầu trong danh sách các nước đồng minh chống Phát xít, là nước có tiếng nói quan trọng trong phe Đồng minh. Nhưng bạn cũng nên biết rằng nước Anh ko đơn thuần cùng Pháp thành lập đồng minh đâu. Đơn giản vì sự lớn mạnh của Phe phát xít ảnh hưởng mạnh mẽ tới quyền lợi của Anh, nhất là về vấn đề thuộc địa. Khi mà khối phát xít liên tiếp đánh chiếm thuộc địa của Anh và Pháp ở Châu phi. Nhưnh Anh và Pháp lại nhanh chóng tỏ ra hèn yếu khi ký các hiệp ước thỏa hiệp nhường thuộc địa cho các nước phát xít( trong đó có Việt Nam ta là thuộc địa của Pháp lúc bấy giờ, điều này cũng được Bác Hồ nhắc đến trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập). chính sự yếu hèn của chúng đã đẩy các nước Đông Âu vào tay Phát xít. Điều này làm gia tăng khối các nước XHCN sau chiến tranh thế giới. Vì Liên Xô tham gia thế chiến giải phóng các nước này khỏi sự chiếm đóng của Phát xít Đức, khiến các nước này đi theo XHCN trong đó có Đông Đức. Nhưng sau khi Anh bị Đức đe dọa đã nhanh chóng kiên kết với Liên Xô để đánh bại phát xít( gạt bỏ mâu thuẫn về thể chế chính trị, tư bản và xã hội chủ nghĩa). Anh cũng có tầm quan trọng rất lớn trong thế chiến thứ 2.