NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

1. Lịch thi:

* Lịch thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập:

Ngày

Buổi

Bài thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

01/6

Sáng

7h30’: Họp lãnh đạo hội đồng coi thi;

8h30’: Họp toàn thể hội đồng coi thi.

02/6

Sáng

Ngữ Văn

120 phút

8 giờ 00’

8 giờ 05’

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 00’

14 giờ 05’

03/6

Sáng

Toán

120 phút

8 giờ 00’

8 giờ 05’

* Lịch thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

04/6

Sáng

7h30’: Họp lãnh đạo hội đồng coi thi;

8h30’: Họp toàn thể hội đồng coi thi.

05/6

Sáng

Tiếng Anh điều kiện

60 phút

8 giờ 00’

8 giờ 05’

Chiều

Toán chuyên;

Ngữ văn chuyên.

150 phút

14 giờ 00’

14 giờ 05’

06/6

Sáng

Tiếng Anh chuyên;

Tiếng Nhật chuyên.

150 phút

8 giờ 00’

8 giờ 05’

Chiều

Vật lý chuyên;

Hóa học chuyên;

Sinh học chuyên;

Lịch sử chuyên;

Địa lý chuyên.

150 phút

14 giờ 00’

14 giờ 05’

2. Hình thức thi

– Đề thi của bài thi Ngoại ngữ đại trà gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu gồm 04 lựa chọn với duy nhất một lựa chọn đúng.

– Đề thi môn Tiếng Anh điều kiện (vào Trường THPT chuyên Trần Phú) gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu gồm 04 lựa chọn với duy nhất một lựa chọn đúng.

– Đề thi các môn Ngoại ngữ chuyên kết hợp hình thức thi trắc nghiệm và thi viết.

– Đề thi các môn còn lại thi theo hình thức tự luận.

3. Một số thông tin về phương thức tuyển sinh:

3.1. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Công lập:

– Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển, gồm 03 bài thi: Bài thi 1: Môn Ngữ văn; Bài thi 2: Môn Toán; Bài thi 3: Môn Ngoại ngữ (Thí sinh được đăng ký một trong các môn ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn).

– Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính theo công thức:

ĐXT= (Điểm bài thi 1 + Điểm bài thi 2) x 2+ Điểm bài thi 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

– Chỉ xét tuyển đối với các thí sinh tham gia thi tuyển đủ 03 bài thi (Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ), không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy bài thi, điểm thi của mỗi bài thi trong 03 bài thi đều đạt điểm lớn hơn 1,0 điểm.

3.2.Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Trần Phú

a. Phương thức tuyển sinh: Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển; Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển.

b. Tuyển sinh các lớp chuyên Toán, Tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nga, Tiếng Hàn, Lịch sử, Địa lý, Song ngữ tiếng Pháp, không chuyên Tự nhiên và không chuyên Xã hội.

c. Môn thi và hệ số

– Môn không chuyên (hệ số 1) gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Trong đó: Điểm bài thi môn Toán và Ngữ văn điều kiện sử dụng điểm bài thi môn Toán và Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đại trà; Điểm bài thi môn Tiếng Anh điều kiện được tổ chức thi riêng.

– Môn chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Lịch sử, Địa lý: Xét tuyển vào Lớp chuyên (hệ số 2); xét tuyển vào Lớp không chuyên (hệ số 1).