Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây

Kim loại Fe không phản ứng được với dung dịch

Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây được biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây. Cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết liên quan đến tính chất hóa học của Sắt. Hy vọng thông qua nội dung câu hỏi này sẽ giúp ích cho bạn đọc trong quá trình học tập, vận dụng giải bài tập.

Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây

A. ZnCl2.

B. FeCl3.

C. H2SO4 loãng, nguội.

D. AgNO3

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Quy tắc anpha

Theo quy tắc α, dễ thấy Fe không phản ứng được với dung dịch ZnCl2.

Đáp án A

Tính chất hóa học của Sắt

1. Sắt tác dụng với phi kim

+ Khi đun nóng sắt tác dụng với hầu hết phi kim.

1.1. Sắt tác dụng với oxi

3Fe + 2O2 Fe3O4

Fe3O4 là oxit sắt từ, là oxit của hỗn hợp sắt có hóa trị II và III: FeO và Fe2O3

1.1. Sắt tác dụng với phi kim khác.

2Fe + 3Cl2 2FeCl3

Ngoài Oxi (O) và Lưu huỳnh (S), sắt có thể tác dụng được với nhiều phi kim khác như Cl2, Br2,… tạo thành muối.

2. Sắt tác dụng với Axit

Sắt tác dụng với HCl, H2SO4 loãng tạo thành muối sắt (II) và giải phóng H2.

Fe + 2HCl loãng → FeCl2 + H2↑

Fe + 2H2SO4 loãng → FeSO4 + H2↑

Chú ý: Sắt Fe không phản ứng với axit HNO3 đặc, nguội và axit H2SO4 đặc, nguội; do ở nhiệt độ thường, sắt tạo ra lớp oxit bảo vệ kim loại trở nên “thụ động”, không bị hòa tan.

Sắt tác dụng với HNO3 đặc nóng, H2SO4 đặc nóng tạo thành muối sắt III

Fe + H2SO4 đặc,nóng → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + 6HNO3 đặc,nóng → Fe(NO3)3 + 3NO2 + H2O

3. Tác dụng với dung dịch muối

Sắt tác dụng với dung dịch muối của những kim loại kém hoạt động hơn trong dãy điện hoá, tạo thành dung dịch muối sắt và giải phóng kim loại trong muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. H2SO4 loãng

B. HNO3 loãng

C. HNO3 đặc nguội

D. H2SO4 đặc nóng

Câu 2. Sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây

A. HNO3 đặc, nguội.

B. H2SO4 đặc, nóng.

C. HNO3 loãng.

D. H2SO4 loãng.

Câu 3. Sắt tác dụng được với muối nào sau đây?

A. Zn(NO3)2.

B. Mg(NO3)2.

C. CuSO4.

D. KCl.

Câu 4. Đốt một lượng dư sắt trong khí clo thu được hỗn hợp gồm 2 chất rắn. Thành phần chất rắn đó gồm

A. FeCl2 và FeCl3.

B. FeCl3 và Fe.

C. FeCl2 và Fe.

D. đáp án khác.

Câu 5. Cho 11,2 gam bột sắt tác dụng với khí clo dư. Sau phản ứng thu được 32,5 gam muối sắt. Khối lượng khí clo tham gia phản ứng là

A. 21,3 gam.

B. 20,5 gam.

C. 10,55 gam.

D. 10,65 gam.

Câu 6. Sắt vừa thể hiện hóa trị II, vừa thể hiện hóa trị III khi tác dụng với

A. Cl2.

B. dung dịch HCl.

C. O2.

D. S.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.