Đông Á có thể chia thành mấy bộ phận

Với giải Câu 7 trang 37 SBT Địa lí lớp 7 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Địa lí 7. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Địa lí lớp 7 Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á

Bài tập 5 trang 37 SBT Địa lí 7: Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

Câu 7 trang 37 SBT Địa lí 7: Đông Á có thể chia thành mấy bộ phận

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Xem thêm các lời giải sách bài tập Địa lí 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu 1 trang 34 SBT Địa lí 7: Số quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á (năm 2020) là…

Câu 2 trang 34 SBT Địa lí 7: Trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nước châu Á…

Câu 3 trang 34 SBT Địa lí 7: Khu vực Đông Nam Á bao gồm các quốc gia:..

Bài tập 2 trang 34 SBT Địa lí 7: Dựa vào thông tin hình 7.1 trong SGK, hãy hoàn thành bảng dưới đây…

Bài tập 3 trang 35 SBT Địa lí 7: Dựa vào hình 7.2, hình 7.3, hình 7.4, hình 7.5, hình 7.6 cùng thông tin trong SGK và thực hiện các nội dung sau:…

Bài tập 4 trang 36 SBT Địa lí 7: Dựa vào hình 7.3, hình 7.4, hình 7.5, hình 7.6 và thông tin trong SGK, hãy nối hình ảnh (ở cột A) với các thông tin (ở cột B) cho phù hợp…

Câu 1 trang 37 SBT Địa lí 7: Quốc gia có diện tích lãnh thổ lớn nhất ở Nam Á là…

Câu 2 trang 37 SBT Địa lí 7: Khu vực Nam Á nằm trong đới khí hậu nào?…

Câu 3 trang 37 SBT Địa lí 7: Khu vực địa hình cao nhất của Nam Á là…

Câu 4 trang 37 SBT Địa lí 7: Khí hậu chủ yếu của Tây Á là…

Câu 5 trang 37 SBT Địa lí 7: Địa hình chủ yếu của Tây Á là…

Câu 6 trang 37 SBT Địa lí 7: Núi Phú Sĩ là biểu tượng của quốc gia nào ở Đông Á?…

Câu 8 trang 37 SBT Địa lí 7: Phần hải đảo của Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của những thiên tai nào?…

Câu 9 trang 37 SBT Địa lí 7: Đông Nam Á chủ yếu nằm trong kiểu khí hậu nào?…

Câu 10 trang 37 SBT Địa lí 7: Đông Nam Á là cầu nối của hai đại dương nào?…

Xem thêm các bài giải SBT Địa lí 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á

Bài 8: Thực hành: Tìm hiểu các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á

Bài 9: Thiên nhiên châu Phi

Bài 10: Dân cư, xã hội châu Phi