Khi tế bào khí khổng mất nước thì?

Câu hỏi: Khi tế bào khí khổng mất nước thì?

A. thành mỏng căng ra, thành dày co lại làm cho khí khổng mở ra.

B. thành dày căng ra làm cho thành mỏng căng theo, khí khổng mở ra.

C. thành dày căng ra làm cho thành mỏng co lại, khí khổng mở ra.

D. thành mỏng căng ra làm cho thành dày căng theo, khí khổng mở ra

Đáp án đúng: D.

Khi tế bào khí khổng mất nước thì thành mỏng căng ra làm cho thành dày căng theo, khí khổng mở ra

Lý giải việc chọn đáp án D đúng là do:

Khí khổng là các tế bào có hình hạt đậu. Chúng gồm có 2 thành: thành mỏng và thành dày. Thành mỏng ở bên ngoài, còn thành dày nằm ở bên trong. Chính thành dày hình thành một cái lỗ ở giữa không bao giờ đóng hoàn toàn.

Khí khổng là những lỗ nhỏ hoặc lỗ nhỏ trong mô thực vật cho phép trao đổi khí. Khí khổng thường được tìm thấy trong lá cây nhưng cũng có thể được tìm thấy ở một số thân cây.

Hai chức năng chính của khí khổng là cho phép hấp thụ khí cacbonic và hạn chế thất thoát nước do bay hơi. Ở nhiều loài thực vật, khí khổng vẫn mở vào ban ngày và đóng vào ban đêm. Khí khổng mở vào ban ngày vì đây là lúc quá trình quang hợp thường xảy ra.

Trong quá trình quang hợp, thực vật sử dụng carbon dioxide, nước và ánh sáng mặt trời để tạo ra glucose, nước và oxy. Glucose được sử dụng làm nguồn thức ăn, trong khi oxy và hơi nước thoát ra ngoài qua khí khổng ra môi trường xung quanh. Khí cacbonic cần thiết cho quá trình quang hợp được thu nhận thông qua các khí khổng mở của thực vật.

Vào ban đêm, khi ánh sáng mặt trời không còn và không xảy ra quá trình quang hợp, khí khổng đóng lại. Sự đóng lại này ngăn không cho nước thoát ra ngoài qua các lỗ chân lông mở.

Khi tế bào khí khổng no nước/ khi tế bào khí khổng trương nước thì thành mỏng căng ra làm cho thành dày căng theo, khí khổng mở ra.

Khi tế bào khí khổng mất nước thì thành mỏng hết căng ra làm cho thành dày duỗi thẳng, khí khổng đóng lại.

Mọi người cùng hỏi:

Câu hỏi 1: Tế bào khí khổng là gì?

Trả lời: Tế bào khí khổng (tức tế bào thực vật) là một loại tế bào chứa nhiều chất tạo thành cấu trúc tế bào, bao gồm các thành phần như màng tế bào, tế bào nội tiết và tế bào vật chất. Tế bào khí khổng tạo thành các bộ phận của cây như thân, rễ, lá, và hoa.

Câu hỏi 2: Khi tế bào khí khổng mất nước thì hiện tượng gì xảy ra?

Trả lời: Khi tế bào khí khổng mất nước, hiện tượng xảy ra gọi là hiện tượng “kháng nước”. Khi tế bào mất nước, áp suất nước trong tế bào sẽ giảm, dẫn đến sự co lại của tế bào. Khi các tế bào trên mặt lá mất nước một cách không đồng đều, lá sẽ co lại và cuộn tròn, tạo nên hiện tượng lá khô và co lại.

Câu hỏi 3: Tại sao tế bào khí khổng mất nước?

Trả lời: Tế bào khí khổng mất nước thông qua quá trình thụ động gọi là “hấp thụ nước”. Khi môi trường ngoài tế bào có nồng độ nước thấp hơn so với nồng độ trong tế bào, nước sẽ tự động di chuyển ra ngoài tế bào thông qua màng tế bào, dẫn đến hiện tượng mất nước và co lại của tế bào.

Câu hỏi 4: Hiện tượng khi tế bào khí khổng mất nước có tác động gì lên cây?

Trả lời: Hiện tượng khi tế bào khí khổng mất nước có tác động đến cây như sau:

  • Lá khô co lại: Lá cây sẽ bị co lại và cuộn tròn khi mất nước, giúp giảm bề mặt tiếp xúc với không khí để hạn chế mất nước.
  • Bảo vệ khỏi hạn hán: Hiện tượng này giúp cây tự bảo vệ khỏi tình trạng mất nước quá nhiều trong điều kiện hạn hán.
  • Cải thiện quá trình hấp thụ nước: Khi có nguồn nước trở lại, các tế bào khí khổng có thể hấp thụ nước để phục hồi kích thước và hoạt động bình thường.