Kể tên các nước thuộc khu vực Đông Nam Á

Với giải Luyện tập 1 trang 125 Địa Lí lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 7: Bản đồ chính trị của châu Á. Các khu vực của châu Á giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Địa Lí 7. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Địa Lí lớp 7 Bài 7: Bản đồ chính trị của châu Á. Các khu vực của châu Á

Luyện tập 1 trang 125 Địa Lí 7: Kể tên các nước thuộc khu vực Đông Nam Á.

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 1 để kể tên 11 nước thuộc khu vực Đông Nam Á.

Trả lời:

Các nước thuộc khu vực Đông Nam Á (11 nước):

1. Việt Nam, 2. Lào, 3. Cam-pu-chia, 4. Thái Lan, 5. Mi-an-ma, 6. Ma-lai-xi-a, 7. Xin-ga-po, 8. In-đô-nê-xi-a, 9. Bru-nây, 10. Phi-líp-pin, 11. Đông Ti-mo.

Xem thêm lời giải bài tập Địa Lí lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Câu hỏi trang 118 Địa Lí 7: Xác định các khu vực của châu Á trên bản đồ hình 1…

Câu hỏi trang 120 Địa Lí 7: Dựa vào hình 2 và thông tin trong mục a, hãy nêu một số đặc điểm tự nhiên Bắc Á…

Câu hỏi trang 120 Địa Lí 7: Dựa vào thông tin trong mục b và hình 2, hãy nêu đặc điểm tự nhiên của khu vực Trung Á…

Câu hỏi trang 121 Địa Lí 7: Dựa vào hình 3 và thông tin trong mục c, hãy nêu một số đặc điểm tự nhiên khu vực Tây Nam Á…

Câu hỏi trang 122 Địa Lí 7: Đọc thông tin trong mục d, và quan sát hình 4, hãy trình bày đặc điểm tự nhiên của khu vực Nam Á…

Câu hỏi trang 124 Địa Lí 7: Đọc thông tin trong mục e và quan sát hình 5, hãy trình bày đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Á…

Câu hỏi trang 125 Địa Lí 7: Dựa vào thông tin và các hình ảnh trong mục g, hãy trình bày đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Nam Á…

Luyện tập 2 trang 125 Địa Lí 7: So sánh một đặc điểm tự nhiên của 2 khu vực châu Á…

Vận dụng trang 125 Địa Lí 7: Tìm hiểu thông tin về tự nhiên ở một khu vực của châu Á mà em quan tâm và chia sẻ với các bạn…

Xem thêm các bài giải SGK Địa lí lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

Bài 7: Bản đồ chính trị của châu Á. Các khu vực của châu Á

Bài 8: Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á

Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi

Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi