Một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm các thành phần:

– HS nghiên cứu thông tin SGK nêu được

+ Nhân tố vô sinh: đất, lá cây mục, nhệt độ, ánh sáng, độ ẩm…

+ Nhân tố hữu sinh: thực vật và động vật:

+ Cây rừng là nguồn thức ăn, nơi ở, nơi sinh sản, khí o xy cho động vật sinh sống.

+ Môi trường với các nhân tố vô sinh đã ảnh hưởng đến đời sống động vật, thực vật.

– Hệ sinh thái bào gồm quần xã và khu vực sống của quần xã (gọi là sinh cảnh).

– Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn tác động qua lại với nhau và luôn tác động qua lại với nhau và tác động với nhân tố vô sinh của môi trường 1 hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

– Một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm các thành phần: các thành phần:

+ Nhân tố vô sinh

+ Nhân tố hữu sinh:Sinh vật sản xuất

+ Sinh vật tiêu thụ: bậc 1, bậc 2, bậc 3…

+ Sinh vật phân huỷ. Hoạt động 2: Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn

Hoạt động của GV Hoạt động của HS – GV chiếu H 50.2 giới thiệu trong hệ sinh thái,

các loài sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng qua chuỗi thức ăn (chỉ 1 số chuỗi thức ăn).

– Yêu cầu 3 HS lên bảng viết:

– Thức ăn của chuột là gì? động vật nào ăn thịt chuột?

– Thức ăn của sâu là gì? Động vật nào ăn thịt sâu?

– Thức ăn của cầy là gì? Động vật nào ăn thịt cầy?

– Cho HS nhận xét đâu là một dãy thức ăn. – GV trong chuỗi thức ăn, mối quan hệ giữa các loài sinh vật như thế nào trong chuỗi thức ăn? – Hãy điền tiếp vào các từ phù hợp vào chỗ trống trong câu sau SGK.

– Thế nào là 1 chuỗi thức ăn? Cho VD về chuỗi thức ăn?

– Cho biết sâu ăn lá tham gia vào chuỗi thức ăn nào?

– Cho biết chuột tham gia vào chuỗi thức ăn nào? – Thế nào là lưới thức ăn?

– Mỗi HS viết trả lời 1 câu hỏi: Cây cỏ  chuột  rắn Cây cỏ  chuột  cầy Cây gỗ  chuột  rắn Cây gỗ  chuột  rắn Cây cỏ  sâu  bọ ngựa Cây cỏ  sâu  cầy Cây cỏ  sâu  chuột

+ Mắt xích phía trước bị mắt xích phía sau tiêu thụ.

+ Điền từ: phía trước, phía sau.

– Thả nhiều loại cá trong ao hồ để tận dụng nguồn thức ăn.

– Thực hiện mô hình VAC.

1.Chuỗi thức ăn: