Xã hội Hy Lạp – La Mã cổ đại có hai giai cấp cơ bản là chủ nô và nô lệ

Với giải Câu 5 trang 52 SBT Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 9: Văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Lịch sử lớp 10 Bài 9: Văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại

Câu 5 trang 52 SBT Lịch sử 10: Xã hội Hy Lạp – La Mã cổ đại có hai giai cấp cơ bản là

A. địa chủ và nông dân.

B. quý tộc và nông dân.

C. chủ nô và nô lệ.

D. chủ nô và nông dân công xã.

Trả lời:

Đáp án đúng là: C

Xem thêm các bài giải sách bài tập Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài tập 1 trang 48 SBT Lịch sử 10: Hãy nối các tác giả ở cột A với những tác phẩm, thành tựu tiêu biểu cột B cho phù hợp. Điểm chung của các tác giả này là gì?….

Bài tập 2 trang 49 SBT Lịch sử 10: Hãy phân loại các thành tựu thuộc văn minh Hy Lạp hay La Mã. Từ đó, hãy nhận định thế mạnh của từng nền văn minh và lí giải vì sao. Hoàn thành nội dung trả lời vào bảng dưới đây….

Bài tập 3 trang 50 SBT Lịch sử 10: Hãy so sánh để tìm ra điểm khác nhau trong phong cách kiến trúc của 2 công trình cổ đại: Đền Pác-tê-nông (Hy Lạp) và Đền Pan-tê-ông (La Mã). Hãy kể một số công trình nổi bật hiện nay có điểm giống nhau tương tự…..

Bài tập 4 trang 50 SBT Lịch sử 10: Hoàn thành bảng thống kê dưới đây về những thành tựu tiêu biểu của khoa học Hy Lạp và La Mã cổ đại. Tại sao các hiểu biết khoa học đến thời kì này mới trở thành khoa học?…..

Bài tập 5 trang 51 SBT Lịch sử 10: Điều kiện tự nhiên tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế và chế độ chính trị của Hy Lạp và La Mã cổ đại?….

Bài tập 6 trang 51 SBT Lịch sử 10: Kho tàng thần thoại của Hy Lạp có giá trị như thế nào khi tìm hiểu văn minh Hy Lạp?…

Câu 1 trang 51 SBT Lịch sử 10: Phần lớn lãnh thổ của nền văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại có địa hình….

Câu 2 trang 51 SBT Lịch sử 10: Kim loại nào đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế của cư dân Địa Trung Hải thời cổ đại?….

Câu 3 trang 51 SBT Lịch sử 10: Kinh tế chủ đạo của các quốc gia cổ đại Hy Lạp – La Mã là gì?….

Câu 4 trang 52 SBT Lịch sử 10: Lực lượng lao động chính ở các quốc gia cổ đại Hy Lạp – La Mã là….

Câu 6 trang 52 SBT Lịch sử 10: Địa bàn sinh sống của cư dân ở Địa Trung Hải là….

Câu 7 trang 52 SBT Lịch sử 10: Mô hình của một thị quốc Hy Lạp cổ đại….

Câu 8 trang 52 SBT Lịch sử 10: Người Hy Lạp – La Mã cổ đại thường mua lúa mì, súc vật, lông thú từ khu vực nào?….

Câu 9 trang 52 SBT Lịch sử 10: Mâu thuẫn cơ bản của xã hội cổ đại Hy Lạp – La Mã là mâu thuẫn giữa…..

Câu 10 trang 52 SBT Lịch sử 10: Một trong những cống hiến lớn có giá trị đến nay của cư dân La Mã là….

Câu 11 trang 52 SBT Lịch sử 10: Vì sao thương nghiệp hàng hải phát triển mạnh ở Hy Lạp và La Mã cổ đại?….

Câu 12 trang 53 SBT Lịch sử 10: Vì sao nói chữ viết là cống hiến lớn lao của La Mã cổ đại?…..

Câu 13 trang 53 SBT Lịch sử 10: Những tiến bộ trong cách tính lịch của người phương Tây So với phương Đông xuất phát từ….

Câu 14 trang 53 SBT Lịch sử 10: Người La Mã sớm có hiểu biết chính xác về Trái Đất và hệ Mặt Trời là nhờ…..

Câu 15 trang 53 SBT Lịch sử 10: Điểm giống nhau giữa tầng lớp nông dân công xã ở phương Đông cổ đại với tầng lớp nô lệ ở xã hội phương Tây cổ đại là gì?….

Câu 16 trang 54 SBT Lịch sử 10: Việc tìm thấy những đồng tiền cổ nhất thế giới của người Hy Lạp và La Mã cổ đại ở châu Á và châu Phi đã thể hiện ý nghĩa nào dưới đây?…..

Câu 17 trang 54 SBT Lịch sử 10: Chữ Quốc ngữ của Việt Nam hiện nay có nguồn gốc từ….

Câu 18 trang 54 SBT Lịch sử 10: Vì sao hiện nay nhân loại tiếp tục duy trì Đại hội thể thao Ô-lim-píc (Olympic)?…..

Câu 19 trang 54 SBT Lịch sử 10: Hàng hoá trao đổi, mua bán quan trọng nhất ở Địa Trung Hải cổ đại là gì?…..

Câu 20 trang 54 SBT Lịch sử 10: Điểm tiến bộ của thể chế dân chủ ở Hy Lạp cổ đại so với chế độ chuyên chế trung ương tập quyền ở phương Đông cổ đại là gì?….

Xem thêm các bài giải SBT Lịch sử lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 8: Văn minh Ấn Độ cổ – trung đại

Bài 9: Văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại

Bài 10: Văn minh Tây Âu thời Phục hưng