Báo Giá Dây Cáp Điện 3 Pha 4 Lõi CADIVI

Lotech kính gửi đến quý khách hàng: Bảng báo giá dây cáp điện 3 pha 4 lõi CADIVI mới nhất năm 2023.

Bảng báo giá Dây cáp điện 3 pha 4 lõi đồng CADIVI

Đơn giá: đồng/mét.

Sản phẩm CVV CXV Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×16+1×10 – 0,6/1kV 218.300 216.600 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×25+1×16 – 0,6/1kV 321.500 322.500 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×35+1×16 – 0,6/1kV 414.200 416.600 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×35+1×25 – 0,6/1kV 444.000 447.600 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×50+1×25 – 0,6/1kV 571.500 575.600 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×50+1×35 – 0,6/1kV 602.300 606.600 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×70+1×35 – 0,6/1kV 801.200 807.900 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×70+1×50 – 0,6/1kV 841.100 848.700 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×95+1×50 – 0,6/1kV 1.102.400 1.108.700 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×95+1×70 – 0,6/1kV 1.168.200 1.175.600 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×120+1×70 – 0,6/1kV 1.454.000 1.464.600 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×120+1×95 – 0,6/1kV 1.541.700 1.556.900 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×150+1×70 – 0,6/1kV 1.732.400 1.750.800 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×150+1×95 – 0,6/1kV 1.818.800 1.838.000 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×185+1×95 – 0,6/1kV 2.128.700 2.150.600 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×185+1×120 – 0,6/1kV 2.275.100 2.296.100 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×240+1×120 – 0,6/1kV 2.858.300 1.884.700 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×240+1×150 – 0,6/1kV 2.948.400 2.977.500 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×240+1×185 – 0,6/1kV 3.070.800 3.102.800 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×300+1×150 – 0,6/1kV 3.569.400 3.600.800 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×300+1×185 – 0,6/1kV 3.579.800 3.614.300 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×400+1×185 – 0,6/1kV 4.400.000 4.438.400 Cáp 3 pha 4 lõi đồng CADIVI – 3×400+1×240 – 0,6/1kV 4.726.800 4.767.000

Bảng báo giá cáp ngầm hạ thế ruột nhôm CADIVI

Đơn giá: đồng/mét.

Sản phẩm AXV/DSTA Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×10+1×6 – 0,6/1kV 50.200 Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×16+1×10 – 0,6/1kV 69.400 Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×25+1×16 – 0,6/1kV 83.600 Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×50+1×25 – 0,6/1kV 127.000 Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×50+1×35 – 0,6/1kV 132.000 Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×70+1×35 – 0,6/1kV 163.200 Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×70+1×50 – 0,6/1kV 168.700 Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×95+1×50 – 0,6/1kV 231.700 Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×95+1×70 – 0,6/1kV 242.300 Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×120+1×70 – 0,6/1kV 284.800 Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×120+1×95 – 0,6/1kV 296.000 Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×150+1×70 – 0,6/1kV 338.500 Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×150+1×95 – 0,6/1kV 352.300 Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×185+1×95 – 0,6/1kV 401.800 Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×185+1×120 – 0,6/1kV 412.800 Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×240+1×120 – 0,6/1kV 501.900 Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×240+1×150 – 0,6/1kV 520.000 Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×240+1×185 – 0,6/1kV 536.400 Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×300+1×150 – 0,6/1kV 608.900 Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×300+1×185 – 0,6/1kV 628.800 Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×400+1×185 – 0,6/1kV 753.000 Cáp 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI – 3×400+1×240 – 0,6/1kV 780.800

Nhà phân phối sản phẩm dây và cáp điện CADIVI chính hãng

Lưu ý: Trên đây là bảng giá tham khảo cho các sản phẩm cáp 3 pha 4 dây CADIVI. Để nhận được bảng giá dây cáp điện mới nhất – chiết khấu cao dành cho công trình, dự án toàn quốc, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi: