Đông Nam Bộ có nền kinh tế như thế nào? Phát triển mạnh loại cây gì?

Đông Nam Bộ là vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam, đóng góp khoảng 45% GDP và khoảng 50% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Vùng có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp với các nước Campuchia, Thái Lan, Lào, thuận lợi cho giao thương, hợp tác kinh tế quốc tế.

Vùng có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, bao gồm đất đai, rừng, khoáng sản, thủy sản,…

Vùng có nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ học vấn và tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của vùng.

2. Kinh tế Đông Nam Bộ

Kinh tế Đông Nam Bộ được phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với các ngành kinh tế chủ chốt là công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp.

Công nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn của Đông Nam Bộ, chiếm khoảng 70% GDP của vùng. Vùng có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Các ngành công nghiệp chủ yếu của Đông Nam Bộ bao gồm:

 • Công nghiệp chế biến, chế tạo: Sản xuất ô tô, xe máy, điện tử, điện lạnh,…
 • Công nghiệp hóa chất: Sản xuất phân bón, hóa dầu,…
 • Công nghiệp vật liệu xây dựng: Sản xuất xi măng, gạch, kính,…
 • Công nghiệp dệt may, da giày: Sản xuất hàng may mặc, da giày,…
 • Công nghiệp thực phẩm: Sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống,…

Dịch vụ là ngành kinh tế phát triển nhanh chóng ở Đông Nam Bộ, chiếm khoảng 25% GDP của vùng. Vùng có hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải, viễn thông,… phát triển đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển dịch vụ.

Các ngành dịch vụ chủ yếu của Đông Nam Bộ bao gồm:

 • Du lịch: Đông Nam Bộ có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.
 • Logistics: Đông Nam Bộ là trung tâm giao thương, vận tải của cả nước, thuận lợi cho phát triển dịch vụ logistics.
 • Tài chính, ngân hàng: Đông Nam Bộ có nhiều ngân hàng, công ty tài chính,… hoạt động, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh.
 • Thương mại: Đông Nam Bộ là trung tâm thương mại lớn của cả nước, thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia hoạt động thương mại.

Nông nghiệp là ngành kinh tế truyền thống của Đông Nam Bộ, chiếm khoảng 5% GDP của vùng. Vùng có diện tích đất nông nghiệp lớn, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

Các ngành nông nghiệp chủ yếu của Đông Nam Bộ bao gồm:

 • Công nghiệp trồng trọt: Sản xuất cây công nghiệp, cây lương thực, cây ăn quả,…
 • Công nghiệp chăn nuôi: Nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm,…

Kinh tế Đông Nam Bộ đang phát triển nhanh chóng và bền vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của cả nước.