CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng bảo hiểm thất nghiệp được nhiều lao động quân tâm. Trên thực tế rất nhiều lao động vì không biết quy định này mà bỏ lỡ quyền lợi của mình.

Người tham gia BHXH bắt buộc hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người tham gia BHXH bắt buộc hưởng bảo hiểm thất nghiệp

1. Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là chế độ đặc biệt dành cho người lao động khi mất nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Một trong những quyền lợi BHTN là người tham gia được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tuy nhiên họ phải đáp ứng đủ các điều kiện hưởng BHTN theo quy định trước khi thất nghiệp. Trong đó có điều kiện về thời gian đóng BHTN.

Khi đóng BHXH bắt buộc người lao động sẽ cùng lúc đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và tính hưởng chế độ BHTN theo thời gian đóng BHXH. Do đó, tùy vào từng chế độ BHTN cụ thể mà điều kiện về thời gian đóng BHXH hưởng trợ cấp sẽ khác nhau.

1.1 Điều kiện thời gian đóng BHXH hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 49, Luật Việc Làm 2013 quy định về điều kiện thời gian tham gia BHXH để hưởng bảo hiểm thất nghiệp (trợ cấp thất nghiệp) như sau:

“Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;”

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng

Như vậy, thời gian để hưởng bảo hiểm thất nghiệp là chế độ trợ cấp thất nghiệp như sau:

  • Đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn.

  • Đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Tuy nhiên mức hưởng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

1.2 Điều kiện hưởng hỗ trợ học nghề

Căn cứ theo quy định tại Điều 55, Luật Việc Làm Điều kiện hưởng hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề như sau:

“Điều 55. Điều kiện được hỗ trợ học nghề

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đủ các điều kiện quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 49 của Luật này;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, theo quy định này thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn hoặc không xác định thời hạn để được hỗ trợ học nghề thì phải đóng BHXH từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Trên đây là giải đáp thắc mắc của nhiều bạn đọc về việc tham gia đóng BHXH bao lâu thì được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Bảo hiểm xã hội điện tử eBH mong rằng có thể mang lại cho bạn đọc những thông tin cần thiết và hữu ích.