Biểu hiện của tôn trọng sự thật là?

Câu hỏi:

Biểu hiện của tôn trọng sự thật là?

A.Suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật

B.Chỉ cần trung thực với cấp trên của mình

C.Có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết

D.Chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết.

Đáp án đúng A.

Biểu hiện của tôn trọng sự thật là suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật, biểu hiện của tôn trọng sự thật là người sống ngay thẳng, thật thà, nhận lỗi khi có khuyết điểm, đây là một đức tính rất cần thiết.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A

– Tôn trọng sự thật là suy nghĩ, nói và làm theo đúng luật, bảo vệ sự thật.

– Biểu hiện tôn trọng sự thật:

+ Biểu hiện của tôn trọng sự thật là người sống ngay thẳng, thật thà, nhận lỗi khi có khuyết điểm.

+ Biểu hiện trái với tôn trọng sự thật: ăn không nói có, đổ oan cho người khác, trốn tránh trách nhiệm, thiếu trung thực, nói dối, nói xấu người khác…

– Tôn trọng sự thật là đức tính cần thiết, quý báu, giúp con người nâng cao phẩm giá bản thân, góp phần tạo ra các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, được mọi người tin yêu, quý trọng.

– Để tôn trọng sự thật, chúng ta cần nhận thức đúng, có hành động và thái độ phù hợp với sự thật. Ngoài ra, còn phải bảo vệ sự thật, phản ứng với các hành vi thiếu tôn trọng sự thật, bóp méo sự thật.

– Ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật

Việc tôn trọng sự thật có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của con người.

+ Tôn trọng sự thật góp phần bảo vệ cuộc sống, bảo vệ giá trị đúng đắn, tránh nhầm lẫn, oan sai.

+ Giúp con người tin tưởng, gắn kết với nhau hơn, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

+ Làm cho tâm hồn thanh thản, bình an và sức khỏe tốt hơn, bản thân đẹp hơn trong mắt mọi người.

Những người trung thực thật thà đi đâu cũng được người ta yêu quí, tin tưởng. Người thật thà thì tâm hồn luôn thanh thản, bình an.

Trong xã hội tất cả mọi người đều trung thực thì, khi đó sẽ giúp xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

Ngược lại nếu ai đó sống giả dối, thì sẽ bị mọi người ghét bỏ, xa lánh và không tin tưởng vào người đó nữa. Nên chúng ta hãy sống trung thực thì sẽ được mọi người quý mến và tin tưởng.