Đầu bin thẻ ngân hàng là gì?

Số nhận dạng ngân hàng trong tiếng Anh là Bank Identification Number, viết tắt là BIN.

Số nhận dạng ngân hàng (BIN) là bốn đến sáu số ban đầu xuất hiện trên thẻ tín dụng. Số nhận dạng ngân hàng xác định duy nhất tổ chức phát hành thẻ. BIN là chìa khóa trong quá trình khớp các giao dịch với tổ chức phát hành thẻ tính phí. Hệ thống đánh số này cũng áp dụng cho thẻ tính phí, thẻ quà tặng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước và thẻ lợi ích điện tử.

đầu bin thẻ ngân hàng là gì

Đặc điểm của Số nhận dạng ngân hàng

Số nhận dạng ngân hàng được sử dụng bởi các tổ chức khác, chẳng hạn như American Express. Thuật ngữ “số nhận dạng nhà phát hành” (IIN) được sử dụng tương đương với BIN. Hệ thống đánh số giúp xác định hành vi trộm cắp danh tính hoặc vi phạm an ninh tiềm ẩn bằng cách so sánh dữ liệu, chẳng hạn như địa chỉ của tổ chức phát hành thẻ và địa chỉ của chủ thẻ.

Cách thức hoạt động của Số nhận dạng ngân hàng

Số nhận dạng ngân hàng là một hệ thống đánh số được phát triển bởi Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ và Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) để xác định các tổ chức phát hành thẻ ngân hàng. Chữ số đầu tiên của BIN chỉ định Mã định danh ngành chính (MII), chẳng hạn như hãng hàng không, ngân hàng hoặc du lịch và 5 chữ số tiếp theo chỉ định tổ chức phát hành hoặc ngân hàng. Ví dụ: MII cho thẻ tín dụng Visa bắt đầu bằng số 4. BIN giúp các thương nhân theo dõi và đánh giá các giao dịch thẻ thanh toán của họ.

BIN nhanh chóng giúp người bán xác định tiền được chuyển từ ngân hàng nào, địa chỉ và số điện thoại của ngân hàng, nếu ngân hàng phát hành ở cùng quốc gia với thiết bị được sử dụng để thực hiện giao dịch. BIN xác minh thông tin địa chỉ do khách hàng cung cấp.

Khi một khách hàng thực hiện mua hàng trực tuyến, khách hàng nhập chi tiết thẻ của mình trên trang thanh toán. Sau khi gửi bốn đến sáu chữ số đầu tiên của thẻ, nhà bán lẻ trực tuyến có thể phát hiện tổ chức nào đã cấp thẻ khách hàng, nhãn hiệu thẻ (như Visa hoặc MasterCard), cấp độ thẻ (như thẻ doanh nghiệp hoặc thẻ bạch kim), loại thẻ (như thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng) và quốc gia ngân hàng phát hành.

Ví dụ về BIN và Ủy quyền

BIN xác định nhà phát hành nào nhận được yêu cầu ủy quyền cho giao dịch để xác minh xem thẻ hoặc tài khoản có hợp lệ không và liệu số tiền mua có sẵn trên thẻ hay không. Quá trình này dẫn đến khoản thanh toán đó có thể được chấp thuận hoặc bị từ chối.

Ví dụ, một khách hàng đứng trước máy bơm xăng và quẹt thẻ ngân hàng của cô ấy. Khi cô quẹt thẻ, hệ thống sẽ quét BIN để phát hiện tổ chức phát hành cụ thể rút tiền. Một yêu cầu ủy quyền được đưa vào tài khoản của khách hàng. Yêu cầu ủy quyền được thực hiện trong vòng vài giây và giao dịch được chấp thuận. Hệ thống xử lí thẻ tín dụng sẽ không thể xác định nguồn gốc của các khoản tiền của khách hàng và sẽ không thể hoàn thành giao dịch nếu không có BIN.