Dành cho hay Giành cho đúng chính tả?

Video dành cho nhau hay giành cho nhau

danh cho hay gianh cho dung chinh ta

Dành cho hay Giành cho đúng chính tả?

* “Giành” hay “dành”?

Chúng ta thường gặp khó khăn trong việc phân biệt “giành” hay “dành” bởi về cách phát âm 2 từ này hoàn toàn giống nhau. Không thể phân biệt một cách rạch ròi rằng “giành” hay “dành” đúng bởi chúng đều có nghĩa, để sử dụng đúng chúng ta cần căn cứ vào ngữ cảnh khi sử dụng:

– “Dành” là động từ cất đi, giữ lại một thứ gì đó để dùng sau hoặc cất giữ cho một ai đó. Dành mang nghĩa sở hữu mà bản thân người nói với một đồ vật hoặc một thứ gì đó mà bản thân muốn cất giữ.

Ví dụ: Bài hát Dành cho em hay bộ phim Của để dành

– “Giành” là động từ chỉ hành động đạt được một thứ, một vật gì đó vốn thuộc sở hữu của người khác hoặc chấm dứt sự sở hữu của người khác và giành được nó. “Giành” thường được sử dụng trong trường hợp đạt được thứ gì đó rất khó để có được, phải nỗ lực và bỏ nhiều công sức để đạt được.

Ví dụ: Giành giải nhất trong cuộc thi, tranh giành…

* Giành cho hay dành cho?

– “Dành cho” dùng chỉ chỉ ý muốn, tâm nguyện mà người sở hữu muốn tặng lại cho ai đó (vật sở hữu ở đây có thể là vật chất, có thể là tinh thần). Từ “dành cho” ở đây sử dụng đúng chính tả và phù hợp với từ “cho” sau nó.

“Giành cho” là sai chính tả, vì “giành” vốn mang nghĩa giành giật, giành lấy dùng để chỉ mục đích, khát vọng sở hữu của bản thân nên dùng từ giành cho là sai chính tả và là từ không có nghĩa.

Bên cạnh đó trên mạng xã hội cũng đang bàn tán về cách dùng từ Sit hay Seat cho từ “số ghế ngồi” trong bằng lái xe ô tô. Để xem đâu là câu trả lời đúng bạn có thể tham khảo tại đây nhé.

Xem thêm: Sit hay Seat

Trên đây là bài viết phân biệt từ “dành” và “giành” cũng như chỉ ra những ngữ cảnh sử dụng chúng. Bên cạnh đó, để mở rộng vốn ngữ pháp của bản thân, các bạn có thể tham khảo thêm: Bổ sung hay bổ xung đúng chính tả?, Cám ơn hay cảm ơn đúng chính tả?, Dành dụm hay giành dụm đúng chính tả? nhé.

https://thuthuat.taimienphi.vn/danh-cho-hay-gianh-cho-dung-chinh-ta-57757n.aspx