Con thương binh được cộng bao nhiêu điểm thi công chức?

Con thương binh được cộng bao nhiêu điểm thi công chức?

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi, theo đó, con thương binh được 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển/xét tuyển công chức như sau:

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm còng tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Như vậy, con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B sẽ được cộng 05 điểm vào điểm thi vòng 2 và đương nhiên nếu không vượt qua vòng 1 thì cũng không được hưởng chế độ ưu tiên này.

Con thương binh được cộng mấy điểm thi công chức
Con thương binh được cộng mấy điểm thi công chức? (Ảnh minh họa)

Quy trình, thủ tục thi tuyển công chức hiện nay

Từ nay đến hết ngày 31/7/2024, thủ tục thi tuyển công chức tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP. Cụ thể, việc thi tuyển công chức được thực hiện qua 02 vòng:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm kiến thức, năng lực chung trên máy tính

(Nếu không có điều kiện tổ chức thi trên máy tính thì thi trắc nghiệm trên giấy)

Vòng 1 sẽ thi 03 phần:

– Phần kiến thức chung: 60 câu trong 60 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, quản lý hành chính Nhà nước, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển…

– Phần ngoại ngữ: 30 câu trong 30 phút về một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc/ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm;

– Phần tin học: 30 câu trong 30 phút theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Lưu ý:

– Nếu thi trên máy tính thì không có phần thi tin học.

– Người dự thi có thể được miễn ngoại ngữ/miễn tin học trong một số trường hợp.

– Người dự thi trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì được thi tiếp vòng 2 và kết quả phải được thông báo ngay sau khi thí sinh làm bài thi trên máy tính. Đặc biệt, thi trên máy tính thì không phúc khảo bài thi.

Nếu thi trên giấy thì phải hoàn thành việc chấm thi chậm nhất 15 ngày sau khi thi và công bố kết quả chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ khi chấm xong.

Từ ngày 01/8/2024, thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức thay vì thi vòng 1. Trong thời gian từ ngày 10/4/2023 – 31/7/2024 nếu đã dự thi và đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định tại Nghị định 06/2023/NĐ-CP khi tham gia thi tuyển công chức không phải thực hiện thi vòng 1.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Hình thức thi:

  • Phỏng vấn (thời gian thi 30 phút thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); hoặc

  • Thi viết (thời gian thi 180 phút); hoặc

  • Kết hợp phỏng vấn và viết (thời gian phỏng vấn 30 phút, thi viết 180 phút).

Việc quyết định thi bằng hình thức nào do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quyết định. Trong đó, nếu phỏng vấn thì không thực hiện phúc khảo.

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển với tổng điểm thi là 100 điểm.

Việc xác định người trúng tuyển phải căn cứ vào điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên.

Kết quả sẽ được lấy từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm nhưng phải đảm bảo kết quả vòng 2 từ 50 điểm trở lên.

Nếu có 02 người có tổng điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì chọn người trúng tuyển là người có điểm thi vòng 2 cao hơn. Nếu vẫn không chọn được thì người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức sẽ quyết định.

Trên đây là giải đáp về việc con thương binh được cộng bao nhiêu điểm thi công chức, nếu có thắc mắc vui lòng gọi ngay đến số 19006192 để các chuyên gia pháp lý của LuatVietnam hỗ trợ miễn phí, kịp thời.