Có các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu nào

Giải SBT Sinh 9 Bài tập trắc nghiệm

1 trang 131 sbt Sinh học lớp 9: Có các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu nào?

A. Tài nguyên tái sinh.

B. Tài nguyên không tái sinh.

C. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.

D. Cả A, B và C.

Lời giải:

Đáp án D

Có 3 dạng tài nguyên là tài nguyên tái sinh, tài nguyên không tái sinh, tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.

Tài liệu VietJack

Tài liệu VietJack Tài liệu VietJack

Tài nguyên không tái sinh Tài nguyên tái sinh Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu

Xem thêm lời giải sách bài tập Sinh học lớp 9 hay, chi tiết khác:

Bài 2 trang 131 SBT Sinh 9: Tài nguyên đất, nước và tài nguyên sinh vật thuộc dạng tài nguyên nào…

Bài 3 trang 131 SBT Sinh 9: Khí đốt thiên nhiên, than đá, dầu mỏ thuộc dạng tài ….

Bài 4 trang 131 SBT Sinh 9: Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy triều thuộc dạng tài…

Bài 5 trang 131 SBT Sinh 9: Để bảo vệ đất, cần…

Bài 6 trang 132 SBT Sinh 9: Để bảo vệ tài nguyên nước, cần làm gì…

Bài 7 trang 132 SBT Sinh 9: Ý nào sau đây nói về tài nguyên không tái sinh…

Bài 8 trang 132 SBT Sinh 9: Khi có thực vật bao phủ, đất sẽ…

Bài 9 trang 132 SBT Sinh 9: Trồng cây, gây rừng có tác dụng gì trong việc bảo vệ tài nguyên nước…

Bài 10 trang 132 SBT Sinh 9: Tài nguyên thiên nhiên là…

Bài 11 trang 133 SBT Sinh 9: Rừng thuộc dạng tài nguyên nào…

Bài 12 trang 133 SBT Sinh 9: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là…

Bài 13 trang 133 SBT Sinh 9: Câu nào không có liên quan khi nói về tài nguyên sinh vật…

Bài 14 trang 133 SBT Sinh 9: Nhận xét câu sau…

Bài 15 trang 133 SBT Sinh 9: Nguyên nhân nào là chủ yếu gây nên hạn hán và lũ lụt…

Bài 16 trang 134 SBT Sinh 9: Các biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật là…

Bài 17 trang 134 SBT Sinh 9: Thảm thực vật có tác dụng…

Bài 18 trang 134 SBT Sinh 9: Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là cơ sở để…

Bài 19 trang 134 SBT Sinh 9: Bảo vệ rừng đồng nghĩa với việc bảo vệ…

Bài 20 trang 134 SBT Sinh 9: Việc khai thác, vận chuyển và sử dụng không hợp lí các khoáng sản sẽ…

Bài 21 trang 134 SBT Sinh 9: Những tài nguyên nào sau đây có nguồn gốc từ thực vật…

Bài 22 trang 135 SBT Sinh 9: Việc khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã là mối quan tâm…

Bài 23 trang 135 SBT Sinh 9: Bón phân hợp lí và hợp vệ sinh có tác dụng gì…

Bài 24 trang 135 SBT Sinh 9: Tài nguyên nào sau đây được bảo vệ sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đất…

Bài 25 trang 135 SBT Sinh 9: Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên là như thế nào…

Bài 26 trang 135 SBT Sinh 9: Các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước khác biệt nhau bởi…

Bài 27 trang 135 SBT Sinh 9: Các hệ sinh thái trên cạn gồm…

Bài 28 trang 136 SBT Sinh 9:Hệ sinh thái nào cung cấp lương thực, thực phẩm và nhiều loại nguyên liệu…

Bài 29 trang 136 SBT Sinh 9: Ao, hồ, sông, suối là…

Bài 30 trang 136 SBT Sinh 9: Bảo vệ các hệ sinh thái rừng là góp phần…

Bài 31 trang 136 SBT Sinh 9: Để bảo vệ các hệ sinh thái biển, cần…

Bài 32 trang 136 SBT Sinh 9: Để bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp, cần…

Bài 33 trang 136 SBT Sinh 9: Trái Đất của chúng ta được chia ra nhiều vùng với các kiểu hệ sinh thái khác nhau là…

Bài 34 trang 137 SBT Sinh 9: Ngày nay, việc bảo vệ môi trường là…

Bài 35 trang 137 SBT Sinh 9: Luật bảo vệ môi trường được ban hành nhằm…

Bài 36 trang 137 SBT Sinh 9: Luật bảo vệ môi trường nghiêm cấm…

Bài 37 trang 137 SBT Sinh 9: Việc thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường ở nước ta là góp phần…

Bài 38 trang 137 SBT Sinh 9: Chương II của Luật Bảo vệ môi trường có nội dung nào sau đây…

Bài 39 trang 137 SBT Sinh 9: Chương III của Luật Bảo vệ môi trường có nội dung nào sau đây…

Bài 40 trang 138 SBT Sinh 9: Câu nào sai trong các câu sau…

Bài 41 trang 138 SBT Sinh 9: Bảo vệ môi trường là vấn đề cấp thiết có liên quan đến các vấn đề…

Bài 42 trang 138 SBT Sinh 9: Câu nào sai trong các câu sau…

Bài 43 trang 138 SBT Sinh 9: Tài nguyên không tái sinh là dạng tài nguyên sau một thời gian…

Bài 44 trang 138 SBT Sinh 9: Bảo vệ các khu rừng hiện có, kết hợp với trồng cây, gây rừng…