1. As this year is ending, I wish all the negativity and difficulties also end with this year and 2023 bring success and desired results for you.

Tôi ước tất cả những điều tiêu cực và khó khăn sẽ kết thúc cùng với năm cũ và năm 2023 sẽ mang lại thành công, kết quả tốt đến cho bạn.

2. Peaches open, swallows returns, spring is coming. Wish thousand of things to your liking, ten thousand of things as your dream, million of supprising things and billion of happiness…

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.

3. Hope you have a great new year 2023. Let the celebration begin. Cheers to 2023. May all your dreams come true!

Hy vọng bạn sẽ có một năm mới 2023 thật tuyệt vời. Hãy để sự tán dương bắt đầu. Chúc mừng 2023. Có thể tất cả những giấc mơ của bạn sẽ trở thành sự thật.

chuc mung nam moi 2023 tieng anh 1
Chúc mừng năm mới 2023. Nguồn ảnh: Pxfuel

4. Cheers to the New Year! May 2023 be an extraordinary one.

Chúc mừng năm mới! Chúc năm 2023 sẽ là một năm đặc biệt.

5. Happy New Year! I hope all your dreams come true in 2023.

Chúc mừng năm mới! Tôi hy vọng tất cả những giấc mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực vào năm 2023.

6. Happy New Year! 2023 is the beginning of a new chapter. This is your year. Make your dream come true!

Chúc mừng năm mới! Năm 2023 là sự khởi đầu của một chương mới. Đây là năm của bạn. Hãy biến ước mơ của bạn thành hiện thực đi!

7. Life is an adventure that’s full of beautiful destinations. Wishing you many wonderful memories made in 2023.

Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu đầy những điểm đến tuyệt đẹp. Chúc bạn có nhiều kỷ niệm tuyệt vời trong năm 2023.

8. May the New Year bring you happiness, peace, and prosperity. Wishing you a joyous 2023!

Cầu mong năm mới sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc, bình an và thịnh vượng. Chúc bạn một năm 2023 nhiều niềm vui!

9. Happy New Year! Best wishes for fun and adventures in 2023.

Chúc mừng năm mới! Dành tặng bạn những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm 2023 đầy thú vị và phiêu lưu.

10. Happy New Year! May the worst days of your future be better than the best days of your past.

Chúc mừng năm mới! Chúc những ngày tồi tệ nhất trong tương lai sẽ còn tuyệt vời hơn những ngày tốt đẹp trong quá khứ.

11. Out with the old, in with the new! Sending you my best wishes for better days ahead in 2023!

Quên những điều cũ đi, đến với những điều mới nào! Gửi đến bạn lời chúc tốt đẹp nhất của tôi cho những ngày tuyệt vời hơn trong năm 2023!

12. I wish you a very happy New Year! I know that this past year has been full of challenges so sending all my love and good wishes for better days ahead.

Tôi chúc bạn một năm mới thật hạnh phúc! Tôi biết rằng năm vừa qua có rất nhiều thử thách, vì vậy tôi gửi đến bạn tất cả tình yêu và lời chúc tốt đẹp cho những ngày tuyệt vời hơn phía trước.

13. May the closeness of your loved ones, family, and friends fill your heart with joy. Happy New Year!

Mong sự thân mật của người yêu, gia đình và bạn bè sẽ lấp đầy trái tim bạn với niềm vui. Chúc mừng năm mới!

14. I hope our New Year celebrations are full of love and laughter. Wishing you all a fun-filled and healthy 2023!

Tôi hy vọng Tết của chúng ta sẽ tràn ngập tình yêu và tiếng cười. Chúc bạn một năm 2023 vui vẻ và tràn đầy sức khỏe!

15. Happy New Year! Here’s to living life to the full in 2023. As a wise person once said, “You only live once, but if you do it right, once is enough!”.

Chúc mừng năm mới! Đây là cách sống trọn vẹn vào năm 2023. Như một người khôn ngoan đã từng nói: “Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn làm đúng, một lần là đủ!”.

>>>Bài cúng giao thừa ngoài trời và trong nhà chuẩn theo văn khấn cổ truyền<<<