Cầu là khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với?

Cung và cầu là những khái niệm vấn đề quan trọng trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Vậy Cầu là khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với điều gì là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Câu hỏi:

Cầu là khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với?

A. chiến lược và kế hoạch phát triển.

B. nhu cầu và mục tiêu cá biệt.

C. giá cả và thu nhập xác định.

D. sở thích và khả năng lao động.

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu hỏi Cầu là khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với là đáp án C – Cầu là khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định.

cau la khoi luong hang hoa dich vu 1

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

Theo định nghĩa sách giáo khoa giáo dục công dân 11 giải thích: “Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định, tương ứng với giá cả và thu nhập xác định”.

Trên thị trường giả định không mua bán chịu mà mua bán trả tiền ngay. Trong điều kiện đó khái niệm cầu được hiểu là tên gọi tắt của nhu cầu có khả năng thanh toán, tức là nhu cầu mà người tiêu dùng cần mua, được đảm bảo bằng số lượng tiền mà họ sẵn có tương ứng.

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn B có nhu cầu mua một chiếc xe ô tô tải nhưng chưa có tiền để mua thì trường hợp của anh B không phải là nhu cầu có khả năng thanh toán và cũng không phải là cầu. Chỉ khi anh B có đủ tiền mua xe theo giá cả thị trường tương ứng thì lúc đó nhu cầu có khả năng thanh toán- tức cầu của anh B , được đảm bảo bằng số lượng tiền mà họ sẵn có tương ứng.

Trong khái niệm cầu, có thể thấy khả năng thanh toán là yếu tố quan trọng hàng đầu. Chỉ có cầu có khả năng thanh toán mới là nhu cầu mà các chủ doanh nghiệp quan tâm. Vì cầu có khả năng thanh toán gắn với nhu cầu của các tầng lớp dân cư có thu nhập khác nhau và có sức mua khác nhau về số lượng và chất lượng của mỗi hàng hoá, đòi hỏi các chủ doanh nghiệp phải đáp ứng.

Bên cạnh đó số lượng cầu và giá cả vận động tỉ lệ nghịch với nhau.

Cầu là biểu thị lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người tiêu dùng sẵn lòng mua tại các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Có 6 yếu tố lớn nhất tác động đến cầu thị trường đó là: thu nhập của người tiêu dùng, giá cả, thói quen chi tiêu, kì vọng thị trường, dân số và chính sách của chính phủ.

=> Dựa theo khái niệm về cầu thì có thể thấy đáp án đúng cho câu hỏi trên là đáp án C. Cầu là khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định.

Các phương án chiến lược và kế hoạch phát triển; nhu cầu và mục tiêu cá biệt hay sở thích và khả năng lao động không phải là đáp án đúng cho câu hỏi.