4 tuổi bên ngoài quê mùa nhưng bên trong giàu ú ụ, đúng kiểu “Đại gia chân đất”

4 tuổi bề ngoài mộc mạc nhưng bên trong giàu có chẳng khác gì “ông trùm chân trần”

Viết một bình luận