Từng người trong chiến đấu tiến công

Đánh địch trong ụ súng, lô cốt

Đặc điểm mục tiêu :

  • Ụ súng địch có nắp hoặc không có nắp làm bằng gỗ đất hoặc bê tông cốt thép, nửa chìm nửa nổi, có lỗ bắn các hướng, cửa ra vào quay vào phía trong, thông ra hào giao thông. Xung quanh và bên trên (ụ súng có nắp) mép thường xếp bao cát, có thể có hàng rào B40, B41 vây quanh. Nối liền các ụ súng với nhau bằng tường đất hoặc hào sâu, bên cạnh ụ súng có các hố bắn.
  • Lô cốt xây dựng bằng bê tông cốt thép, gạch đá, có nhiều ngăn, có phần nổi phần chìm, có thể có nhiều tầng. Phần nổi có thể có một, hai tầng, cấu trúc theo lăng trụ. Các hướng đều có lỗ bắn bố trí cao thấp khác nhau, bên ngoài, trên nắp thường đắp đất hoặc xếp bao cát. Bên cạnh lô cốt có các hố bắn, có đường hào có nắp hoặc không có nắp cơ động ra phía sau. Bên trong lô cốt xây bậc cao thấp theo các lỗ bắn, lô cốt lớn có thể chia làm hai hoặc ba ngăn. Cửa của lô cốt thường làm ngầm nối với hào nổi hoặc hào có nắp.
  • Khi chưa bị tiến công địch, thường lợi dụng ụ súng, lô cốt kết hợp mắt thường với sử dụng các phương tiện quan sát như ống nhòm, kính nhìn đêm…để quan sát phát hiện đối phương.
  • Khi bị tiến công địch dựa vào ụ súng lô cốt dùng hỏa lực ngăn chặn ta từ xa tới gần.
  • Khi nguy cơ bị tiêu diệt, địch lợi dụng ụ súng, lô cốt cố thủ chờ lực lượng từ mục tiêu khác đến, phối hợp cùng phản kích hoặc cũng có thể lợi dụng địa hình ,địa vật rút chạy về phía sau.

Cách đánh :

Trước khi đánh, chiến sĩ phải quan sát xác định loại mục tiêu cần đánh, (ụ súng hay lô cốt, cấu trúc của chúng bằng gỗ đất hay bằng bê tông cốt thép), xác định hoạt động của địch trong ụ súng lô cốt hoặc hoạt động của địch xung quanh, xem xét địa hình để tìm ra sơ hở, chỗ yếu của địch như góc tử giác, lối ra vào, nơi ta có thể tiếp cận kín đáo từ bên sườn phía sau. Căn cứ vào mục tiêu, địa hình, địa vật hướng tiến công, chuẩn bị vũ khí trang bị ,xác định cách đánh cho phù hợp.

  • Đánh ụ súng không nắp: Bí mật tiếp cận vào bên sườn, phía sau, đến cự li thích hợp, dùng thủ pháo, lựu đạn ném vào bên trong ụ súng, lợi dụng uy lực của vũ khí, khói đạn nhanh chóng xông lên bắn găm, bắn gần, đâm lê, đánh báng súng tiêu diệt những tên địch còn sống sót.
  • Đánh ụ súng có nắp và lô cốt: Lợi dụng góc tử giác tiếp cận vào bên sườn, phía sau, đặt thuốc nổ (lượng nổ khối) vào nơi mỏng yếu hoặc nhét thủ pháo, lựu đạn vào lỗ bắn, cửa ra vào để tiêu diệt địch bên trong .Trường hợp lô cốt, ụ súng có hàng rào bảo vệ, phải dùng lượng nổ dài, lượng nổ khối để phá hoặc dùng kéo để cắt. Nếu lỗ bắn có lưới chắn, thì buộc thuốc nổ, lựu đạn thành chùm, hoặc móc thuốc nổ vào lưới để phá lưới, sau đó tiếp tục nhét lựu đạn, thủ pháo vào trong ụ súng, lô cốt. Khi lựu đan, thủ pháo nổ nhanh chóng xông lên bắn găm, bắn gần, đánh báng súng, đâm lê tiêu diệt địch.

– Nếu được trang bị hỏa lực: B40, B41 vận động đến cự li thích hợp bắn phá hủy ụ súng, lô cốt địch.

– Trường hợp địa hình trống trải, địch kiểm soát chặt chẽ, phải lợi dụng địa hình địa vật vận động nghi binh, lừa địch tiếp cận bên sườn, phía sau tiêu diệt địch.