Giải sách bài tập Tin học lớp 6 Bài 4: Mạng máy tính

Câu 4.8 trang 16 SBT Tin học lớp 6: Mạng máy tính gồm các thành phần

A. Máy tính và thiết bị kết nối

B. Thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối

C. Thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối và phần mềm mạng

D. Máy tính và phần mềm mạng

Trả lời

Phần Hộp kiến thức trang 20 sgk Tin học 6

Đáp án C

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tin học lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

 • Câu 4.1 trang 15 SBT Tin học lớp 6: Một mạng máy tính gồm ….

 • Câu 4.2 trang 15 SBT Tin học lớp 6: Mạng máy tính không cho phép người dùng chia sẻ ….

 • Câu 4.3 trang 16 SBT Tin học lớp 6: Phát biểu nào sao đây là sai ? ….

 • Câu 4.4 trang 16 SBT Tin học lớp 6: Trong các nhận định sau nhận định nào không phải là lợi ích của việc sử dụng mạng máy tính ….

 • Câu 4.5 trang 16 SBT Tin học lớp 6: Thiết bị nào sau đây không phải thiết bị đầu cuối ? ….

 • Câu 4.6 trang 16 SBT Tin học lớp 6: Phát biểu nào sau đây là sai ? ….

 • Câu 4.7 trang 16 SBT Tin học lớp 6: Phát biểu nào sau đây không chính xác ? ….

 • Câu 4.9 trang 17 SBT Tin học lớp 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau ….

 • Câu 4.10 trang 17 SBT Tin học lớp 6: Bình đang phân vân không biết bảng phân loại của mình về các thiết bị đã chính xác hay chưa, em hãy giúp bạn ấy kiểm tra lại nhé. ….

 • Câu 4.11 trang 17 SBT Tin học lớp 6: Hình 6 là mô hình một mạng máy tính có dây, tại vị trí A của dây dẫn bị chuột cắn đứt: ….

 • Câu 4.12 trang 18 SBT Tin học lớp 6: Kể tên các thiết bị đầu cuối trong mạng ở Hình 7: ….

 • Câu 4.13 trang 18 SBT Tin học lớp 6: Hãy so sánh mạng có dây và mạng không dây ở các mục sau: phương thức kết nối, lắp đặt, độ ổn định, tính di động. ….

 • Câu 4.14 trang 18 SBT Tin học lớp 6: Hãy kể tên một số thiết bị trong gia đình em có kết nối mạng không dây. ….

 • Câu 4.15 trang 18 SBT Tin học lớp 6: Nhà Nam và nhà An sát cạnh nhau, các bạn đang dùng máy tính để trò chuyện với nhau ….

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3