Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12

Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12 được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn viết đông phân của hợp chất hữu cơ có công thức phân từ C5H12.

Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án A

Các đồng phân ankan có CTPT C5H12 là:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3

C(CH3)4

Vậy có tất cả 3 đồng phân.

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C6H14 là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6.

Câu 2. Ứng với công thức phân tử C4H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở?

A.4

B. 5

C. 6

D. 3

Câu 3. Công thức đơn giản nhất của hiđrocacbon R là CnH2n+1. R thuộc dãy đồng đẳng nào ?

A. ankan.

B. không đủ dữ kiện để xác định.

C. ankan hoặc xicloankan.

D. xicloankan.

Câu 4. Cho C7H16 tác dụng với clo có chiếu sáng theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được hỗn hợp gồm 3 dẫn xuất monoclo. Số công thức cấu tạo của C7H­16 có thể có là

A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. 3.

Xem thêm : Những ngành nghề sản xuất chính của cư dân Văn Lang Âu Lạc

Câu 5. Ankan có những loại đồng phân nào?

A. Đồng phân nhóm chức

B. Đồng phân cấu tạo

C. Đồng phân vị trí nhóm chức.

D. Có cả 3 loại đồng phân trên.

Câu 6. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan.

A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8

B. CH4, C2H2, C3H4, C4H14

C. CH4, C2H6, C4H14, C5H12

D. C2H6, C3H8, C5H14, C6H12

Câu 7. Ứng với công thức phân tử C6H14 có bao nhiêu đồng phân mạch cacbon?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 8. Ankan có những loại đồng phân nào

A. Đồng phân vị trí nhóm chức.

B. Đồng phân nhóm chức

C. Có cả 3 loại đồng phân trên.

D. Đồng phân cấu tạo

Câu 9. C6H14 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo

A. 5

B. 4

C. 3

D. 6

Câu 10. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan.

A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8

B. CH4, C2H2, C3H4, C4H14

C. CH4, C2H6, C4H14, C5H12

D. C2H6, C3H8, C5H12, C6H14

Câu 11. Cho các hợp chất hữu cơ sau: CH2=CHCH2CH2CH=CH2; CH2=CHCH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2; CH2=CHCH2CH=CH2; CH3CH2CH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2CH3; CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2; CH3CH=CHCH3.

Số chất có đồng phân hình học là:

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 12. Cho công thức phân tử củaAnken là C4H8. Hỏi có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 13. Trong số các ankan đồng phân của nhau, đồng phân nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

A. Đồng phân mạch thẳng.

B. Đồng phân isoankan.

C. Đồng phân tert-ankan.

D. Đồng phân mạch phân nhánh nhiều nhất.

Câu 14. Công thức đơn giản nhất của hiđrocacbon R là CnH2n+2. R thuộc dãy đồng đẳng nào?

A. ankan.

B. anken

C. akin.

D. xicloankan.

Câu 15. Ứng với công thức phân tử C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Câu 16. Etilen có lẫn tạp chất là SO2, CO2 và hơi nước. Có thể loại bỏ tạp chất bằng cách:

A. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch brom dư

B. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch NaCl dư

C. Dẫn hỗn hợp lần lượt qua bình đựng dung dịch NaOH dư và bình đựng dung dịch H2SO4 đặc.

D. Dẫn hỗn hợp lần lượt qua bình đựng dung dịch brom dư và bình đựng dung dịch H2SO4 đặc.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12. Bài viết đã gửi tới bạn đọc những đồng phân cấu tạo có công thức phân tử. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu bổ ích nhé. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học lớp 12

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số đồng phân của các hợp chất hữu cơ

  • C4H6 có bao nhiêu đồng phân mạch hở
  • Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau
  • Ứng với công thức phân tử C5H10 có bao nhiêu Anken đồng phân cấu tạo
  • Ứng với công thức phân tử C5H8 có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau
  • C2H6O có bao nhiêu công thức cấu tạo
  • Có bao nhiêu đồng phân ứng với công thức phân tử C4H10
  • Chất nào sau đây có đồng phân hình học
  • Ankan có những loại đồng phân nào
  • Viết công thức cấu tạo của C4H10O

Nguồn: https://nvh.edu.vnDanh mục: Giáo Dục